Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuslakia tarkennetaan henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen sekä ilmoitusvelvollisuuden suhteen

Varhaiskasvatuksen henkilöstölle esitetään elokuusta 2021 alkaen velvollisuutta ilmoittaa havaitsemastaan lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvasta epäkohdasta tai ilmeisen epäkohdan uhasta. Varhaiskasvatuslakia tarkennetaan myös henkilöstön mitoituksesta poikkeamista koskevan säännöksen osalta.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto lausui ilmoitusvelvollisuudesta marraskuussa lausuntokierroksen yhteydessä. Valtioneuvosto antoi asiaa koskevan lakiesityksen torstaina. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2021.

Lakiesityksen voimaan tullessa on varhaiskasvatuksen henkilöstöön kuuluvan on ilmoitettava viipymättä varhaiskasvatuksen toimipaikan toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa lapsen varhaiskasvatuksen toteuttamiseen kohdistuvan epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan. Ilmoituksen tehneeseen henkilöön ei saa kohdistaa kielteisiä vastatoimia ilmoituksen johdosta, todetaan ministeriön tiedotteessa.

llmoitusvelvollisuus täydentää olemassa olevia puuttumisen ja valvonnan mekanismeja. Tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen henkilöstön keinoja puuttua lapsen varhaiskasvatuksen epäkohtiin tai niiden uhkiin, jotta ne tulisivat tietoon nopeasti ja niihin voitaisiin puuttua ajoissa siellä, missä ne esiintyvät. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä julkista että yksityistä varhaiskasvatustoimintaa.

Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta poikkeaminen

Voimassa oleva varhaiskasvatuslain 36 § mahdollistaa henkilöstön mitoituksesta poikkeamisen vain lapsen hoitoaikoihin liittyvistä syistä. Tästä huolimatta pykälää on sovellettu vastoin pykälän tarkoitusta henkilöstön poissaolotilanteissa, josta VOL on lausunut jo pitkään eri lausuntokierrosten yhteydessä. VOL iloitsee, että poikkeamasäädöstä vihdoinkin täsmennetään.

Uuden momentin myötä pykälän soveltaminen täsmentyy ja turvaa paremmin varhaiskasvatuslain 35 §:n edellyttämän henkilöstön mitoituksen toteutumisen. Varhaiskasvatuslain muuttamista koskevassa esityksessä tarkennetaan, että lain 35. pykälässä tarkoitetusta suhdeluvusta ei ole sallittua poiketa henkilöstön poissaoloista johtuvista syistä.

Lisätietoja:

  • erityisasiantuntija Laura Niemi, puh. 050 432 0326 (OKM)
  • erityisasiantuntija Mervi Eskelinen, puh. 02953 30160 (OKM)