Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuspäivä 2023: Varhaiskasvatuksesta vahvat juuret tulevaisuuteen

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton perinteistä Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää vietetään torstaina 16. maaliskuuta. Tänä vuonna Varhaiskasvatuspäivä rakentuu teemalle ”Varhaiskasvatuksesta vahvat juuret tulevaisuuteen”.

Huhtikuussa 2023 tulee kuluneeksi 50 vuotta, kun päivähoitolaki astui voimaan. Päivähoitolain lähtökohta oli vanhempien mahdollisuus työssäkäyntiin ja opiskeluun, huolimatta siitä, että pedagogista toimintaa ryhdyttiin kehittämään alusta lähtien. Tämän jälkeen on tapahtunut paljon ja varhaiskasvatusjärjestelmä on nähnyt monia muutoksia.

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus 1990-luvulla oli lasten kannalta iso edistysaskel, vaikka työelämälähtöinen ajattelu säilyi vahvana aina viime vuosikymmenelle saakka. Vuonna 2015 päivähoitolaki uudistettiin varhaiskasvatuslaiksi, jossa painottuu pedagoginen näkökulma. Seuraava askel varhaiskasvatuslaissa oli vastata varhaiskasvatuslain tavoitteisiin nostamalla henkilöstön koulutustasoa ja selkeyttämällä tehtävänimikkeitä. Varhaiskasvatuslaissa näkyy nyt vahvasti lapsen etu ja oikeudet.

Varhaiskasvatuspäivän teeman avulla nostamme varhaiskasvatuksen merkitystä, joka kantaa pitkälle lapsen elämässä. Laadukas toiminta ei toteudu ilman tavoitteiden hahmottamista ja monipuolisen toiminnan suunnittelua ja arviointia. Tästä opettaja on vastuussa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on kuvattu, miten ja millaista toimintaa lapselle tulee tarjota.

Varhaiskasvatuspäivän aineisto

Varhaiskasvatuspäivän viettoon Linda Bondestam on laatinut julisteen, joka auttaa opettajaa suunnittelemaan ja arvioimaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa lapsiryhmälleen. Juliste kuvaa puuta, jonka oksat esittävät oppimisen ja laaja-alaisen osaamisen alueita. Laadukkaan pedagogisen toiminnan avulla lapsen oppiminen ja hyvä kehitys juurtuu varhaiskasvatuksessa ja vahvistuu vuosien mittaan muilla koulutusasteilla. Opettajan opetussuunnitelmaosaamista on yhdistää kokonaisuudeksi varhaiskasvatussuunnitelmat, lasten tarpeet ja mielenkiinnon kohteet koko lapsiryhmän toimintaa ohjaaviksi tavoitteiksi.

Puuhun voi koota pidemmältä aikaväliltä toimintaa kuvaavia lehtiä, valokuvia tai muuta dokumentteja, jotka toimivat tärkeänä osa pedagogisen toiminnan arviointia. Puu kasvaa ajan mittaan kuvaamaan ryhmän toimintaa. Kannustamme tänä vuonna myös istuttamaan ja kasvattamaan herneenversoja, maissia tai muita kasveja yhdessä lasten kanssa, ilmentämään varhaiskasvatuksessa istutettavia vahvoja juuria lasten oppimisen polulle.

Edellisten vuosien tapaan kannustamme julkaisemaan kuvia ja tarinoita myös sosiaalisessa mediassa. Keskeistä on pukea sanoiksi ja kuviksi, miten eri tavoin vaikuttavaa varhaiskasvatustoimintaa toteutetaan. Käyttämämme aihetunnisteet eli hastagit ovat edellisten vuosien tapaan: #vakapäivä #varhaiskasvatus #varhaiskasvatuspäivä ja tämän vuoden teeman mukaan #vahvatjuuretvakasta #vasupuu.

Julisteen löydät TÄÄLTÄ