Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuspäivää vietetään 17. maaliskuuta: Maailman tärkein työ – pienten lasten opettajuus

Valtakunnallinen varhaiskasvatuspäivä on 30 vuoden ajan tehnyt varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työn merkitystä näkyväksi. Varhaiskasvatuspäivä on odotettu vuosittainen juhlapäivä päiväkodeissa. Varhaiskasvatuspäivää vietetään 17. maaliskuuta 2022 teemalla Maailman tärkein työ – pienten lasten opettajuus, sillä varhaisvuodet ovat tärkeimmät oppimisen vuodet.

Suomalainen varhaiskasvatusjärjestelmä oli merkittävässä käännekohdassa vuonna 2015, kun sille viitoitettiin lainsäädännöllä uudenlaisia ja vaativia tavoitteita. Tämä käynnisti tarpeen päiväkotien henkilöstörakenteen kehittämiselle siten, että viimeistään vuonna 2030 lapsiryhmiin palautetaan kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa.

Varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutuminen edellyttää varhaiskasvatuksen opettajien osaamista. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään varhaiskasvatuksen opettajalle kokonaisvastuu lapsiryhmän toiminnan suunnittelusta, toiminnan suunnitelmallisuuden ja tavoitteellisuuden toteutumisesta sekä toiminnan arvioinnista ja kehittämisestä. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtäviin ja vastuisiin kuuluu myös lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laatiminen ja arviointi. Näiden toteutumisen varmistamiseksi on opettajilla suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöaikaa.

Varhaiskasvatuksen opettajan kokonaisvastuun käytännöt ja se miten varhaiskasvatuksen opettajan vastuu tai osaaminen ymmärretään, ei ole kaikkialla vielä selvää. Varhaiskasvatuksen yhtenäisen laadun kannalta asia ei ole merkityksetön.

Tämän vuoden teemana nostamme varhaiskasvatuksen opettajan ainutlaatuista ja välttämätöntä pedagogista osaamista ja vastuuta. Erityisen merkittäväksi opettajan osaaminen nousee siksi, että lasten kyky oppia on ensimmäisten vuosien aikana suurempi kuin koskaan. Päiväkodit ovat keskeisiä paikkoja, joissa rakennetaan lasten ja koko yhteiskunnan tulevaisuutta. Varhaiskasvatuksen sisällön ja toiminnan tulee olla varhaiskasvatuksen opettajien käsissä ja ne vaativat lisäksi huolellista suunnittelua ja arviointia.

Opettajan keskeiset toiminnan alueet ovat oppimisen sisällöt, johon laaja-alaisen osaamisen osa-alueet lomittuvat samanaikaisesti.

Haastammekin toteuttamaan varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaista toimintaa ja samalla sanallistamaan opettajan kokonaisvastuuta.

Edellisten vuosien tapaan kannustamme julkaisemaan kuvia ja tarinoita myös verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Keskeistä on pukea sanoiksi ja kuviksi, miten eri tavoin varhaiskasvatustoimintaa toteutetaan opettajan johdolla, eri puolella Suomea, huolimatta siitä, että toimintaa ohjaa yksi asiakirja.

Käyttämämme aihetunnisteet eli hastagit ovat edellisten vuosien tapaan: #vakapäivä #varhaiskasvatus #varhaiskasvatuspäivä #vakaope #vakaerkka #vakapomo #esiopetus. Tänä vuonna lisäksi voi käyttää #pientenlastenopettajuus ja #minävastaan #oppimisenvuodet

Varhaiskasvatuspäivän viettoon olemme laatineet julisteen, jossa kuvataan päiväkotitoiminnan monipuolisuutta ja toiminnallisuutta. Julisteessa havainnollistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisia pedagogisia sisältöjä, joissa opettaja tutkii, lukee, ruokailee, hyppii, lohduttaa, retkeilee, suunnittelee, kokoustaa sekä opettaa ympäristökasvatusta ja digitaalisia taitoja – toteuttaa maailman tärkeintä työtä. Julisteen on toteuttanut graafinen suunnittelija ja kuvittaja Christel Rönns. Jokainen VOL:n jäsen saa julisteen Lastentarhan 1/22 liitteenä. Se löytyy myös sekä suomen- että ruotsinkielisenä verkkopalvelustamme vol.fi