Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuspäivää vietetään 18. maaliskuuta teemalla Nyt on monilukutaidon aika!

Valtakunnallinen varhaiskasvatuspäivä on 30 vuoden ajan tehnyt varhaiskasvatuksen opettajien ja erityisopettajien työn merkitystä näkyväksi. Varhaiskasvatuspäivä on odotettu vuosittainen juhlapäivä päiväkodeissa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) arviointi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista varhaiskasvatuksessa julkaistiin viime syksynä. Arvioinnissa todettiin, että taidekasvatuksen toteutumisessa on monin paikoin puutteita. Puutteita on myös lukemisen, monilukutaidon ja tutkivan oppimisen suhteen.

Viime vuoden Varhaiskasvatuspäivänä korostettiin päiväkodeissa toteutuvaa taidekasvatusta. Tänä vuonna katsetta käännetään lukemisen, monilukutaidon ja tutkivan oppimisen toteutumiseen päiväkodeissa. Haastamme varhaiskasvatuspäivänä lukemaan lapsille, toteuttamaan monilukutaitoa ja tutkivaa oppimista.

Tutkimisen, monilukutaitoa vahvistavan toiminnan ja kirjallisuuden sekä ääneen lukemisen tulee olla osa lasten jokaista varhaiskasvatuspäivää. Karvi suositteli kiinnittämään huomiota aiempaa enemmän rikkaan kielellisen ympäristön päivittäiseen tarjoamiseen kaikille lapsille sekä konkretisoimaan aiempaa selkeämmin, mitä tutkimiseen kannustava toiminta sekä monilukutaitoa vahvistava toiminta tarkoittaa käytännössä. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto vastasi tähän pyytämällä keskeisiltä suomalaisilta tutkijoilta näkemyksiä siitä, miten tutkivaa oppimista ja monilukutaitoa voi opettaa ja toteuttaa päiväkodeissa sekä mihin asioihin tulisi alle kouluikäisille lapsille lukemisessa kiinnittää erityisesti huomiota.

Varhaiskasvatuspäivän materiaalina tarjoamme verkkosivuillamme vol.fi professori Janne Lepolan artikkelin lasten tarinoiden ymmärtämisestä, professori Kristiina Kumpulaisen ja apulaisprofessori Pekka Mertalan artikkelit monilukutaidon toteuttamisesta ja yliopistolehtori Jenni Vartiaisen artikkelin tutkivasta toiminnasta. Artikkelit kootaan myös julkaisuksi. Lisäksi Lastentarhan 1 teema avaa monilukutaitoa ja lehden liitteenä jokainen VOL:n jäsen saa Maija Hurmeen kuvittaman Nyt on monilukutaidon aika! -julisteen.

Professori Janne Lepola Turun yliopistosta korostaa lasten tarinoiden ymmärtämistä, jota on tärkeä tukea jo varhain. Tärkeintä ei ole ainoastaan se, kuinka usein lapselle luetaan vaan myös se, mitä ja erityisesti, miten luetaan. Tutkiva toiminta on ennen kaikkea pedagoginen ajattelutapa, jota voi hyödyntää kaikessa toiminnassa aina matematiikasta monilukutaitoon ja taidekasvatukseen, toteaa yliopistolehtori Jenni Vartiainen Tampereen yliopistosta. Monilukutaidon toteuttamisesta kirjoittaneet professori Kristiina Kumpulainen ja apulaisprofessori Pekka Mertala toteavat digitaalisen maailman edellyttävän uudenlaista lukutaitoa perinteisen lukutaidon rinnalla.

Nyt on monilukutaidon aika! -julkaisu löytyy TÄÄLTÄ

ja juliste löytyy TÄÄLTÄ.

Edellisten vuosien tapaan haastamme tuomaan varhaiskasvatuspäivää esiin myös sosiaalisessa mediassa.

Käyttämämme aihetunnisteet eli hastagit ovat: #vakapäivä #varhaiskasvatus #varhaiskasvatuspäivä #vakaope #vakaerkka #vakapomo #koulutusratkaisee #kuntavaalit2021

Varhaiskasvatuspäivä on mukana tutkitun tiedon teemavuodessa. Teemavuoteen voi tutustua täältä.