Ohita navigaatio

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistettiin vastaamaan uutta varhaiskasvatuslakia

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on uudistettu vastaamaan syyskuun alussa voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatuslaki kiinnitti varhaiskasvatuksen entistä vahvemmin osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelmää poistamalla sidokset sosiaalihuollon lainsäädäntöön. Uudet perusteet astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen. Varhaiskasvatuksen järjestäjät ja yksityiset palveluntuottajat päivittävät omat paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti ja ne otetaan käyttöön elokuussa 2019.

Uudistuksessa ei tehty merkittäviä muutoksia. Perusteiden käsitteet, lähdeviitteet sekä sisältö on päivitetty varhaiskasvatuslain mukaisesti ja esimerkiksi luvussa 1.3 kuvatun lapsen varhaiskasvatussuunnitelman osalta on täsmennetty laatimisen prosessimaista luonnetta sekä laadinnan vastuita. Paikallisesti päätettäviä asioita on täsmennetty erityisesti lukujen 1 ja 2 osalta, joissa käsitellään esimerkiksi varhaiskasvatuksen tavoitteita ja tehtävää.

Uudistuksessa on huomioitu varhaiskasvatuksen järjestäjien sekä sidosryhmien kanssa käytyjä keskusteluja, virallisia lausuntoja että verkossa toteutetun kommentoinnin vastauksia. Uudistuksessa hyödynnettiin Karvin toteuttaman varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toimeenpanoon liittyvän arvioinnin tuloksia. Opetushallitus järjestää kevään 2019 aikana yhdessä Aluehallintoviraston ja Karvin kanssa koulutuskiertueen liittyen perusteuudistukseen.

Uudistetun varhaiskasvatussuunnitelman perusteet-asiakirjan  ja koulutuskiertueen aikataulun löydät TÄÄLTÄ