Ohita navigaatio

Varhaiskasvatustärpit Educaan!

Uudistuva lapsen tuki varhaiskasvatuksessa

Pitkään odotettu lapsen tuen uudistus varhaiskasvatuksessa on toteutunut. Lain, vasuperusteiden ja paikallisten vasujen muutokset luovat hyvän pohjan yhdenvertaisille käytännöille. Missä mennään ja mitä paikallisessa kehittämistyössä tulisi ottaa huomioon?​
Lavalla opetusneuvokset Kati Costiander ja Kati Kaplin-Sainio Opetushallituksesta.
 • Aika: 27.1.2023 11:00 – 11:30
 • Paikka: Tieto

Mitä kuuluu kaksivuotinen esiopetus?

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa on menossa toinen vuosi. Mitä kokeilulle ja esiopetuksen tulevaisuudelle kuuluu?​
Vastaajina opetusneuvos Arja-Sisko Holappa ja asiantuntija Niina Mähönen Opetushallituksesta.

 • Aika: 27.1.2023 11:30 – 11:45
 • Paikka: Tieto

Opetusalan esihenkilöt ja asiantuntijat – kokonaisuus: Oppiminen muutoksessa

Alkupuheenvuoro
12.10–12.50
Hankehumpan ahdingossa/ entä viihtyminen koulussa, päiväkodissa tai oppilaitoksessa
Tilaisuudessa keskustellaan siitä mikä on muuttunut oppimisessa ja opettamisessa, onko hankehumppa vienyt kauas perustehtävästä ja miten muutos vaikuttaa johtamiseen ja opettajan työhön? Entä miten oppilaat, lapset ja nuoret on huomioitu tässä oppimisen muutoksessa, välineet, ympäristö ja viimeisin tekniikka ja tieto ei turvaa oppijan viihtymistä. Kiusaaminen ei ole hävinnyt mihinkään.
Keskustelemassa puheenjohtajat Antti Ikonen (SURE), Anitta Pakanen (VOL), Matti Hursti (Opsia) sekä Markku Ollila (KEA), keskustelussa mukana Paula Aalto, kouluyhteistyön ja digitaalisen nuorisotyön päällikkö, MLL. Juontajan kokonaisuudessa toimii Lauri Salovaara

 • Aika: 27.1.2023 12:00 – 12:50
 • Paikka: Taito

Maistuvaa koulu- ja päiväkotiruokaa kaikille

Suomessa on upea innovaatio – maksuton koulu- ja päiväkotiruokailu. Kaikille lapsille se ei kuitenkaan maistu. Miten opettajat ja koko työyhteisö voivat rohkaista lapsia ja nuoria monipuoliseen syömiseen? Tule kuulemaan ajankohtaiset vinkit ja käytännölliset työkalut päiväkotien ja koulun ruokakasvatukseen! Aliisa Hyvönen, ruokakasvatuksen asiantuntija, RuokaTutka & Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry Hanna Larjavaara, ruokakasvatuksen asiantuntija, Ruokatieto Yhdistys ry Marita Suontausta, kehityspäällikkö, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus Silja Varjonen toiminnanjohtaja, Maistuva koulu & Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry Taina Sainio, varhaiskasvatuksen asiantuntija, Neuvokas perhe & Suomen Sydänliitto ry.

 • Aika: 27.1.2023 12:00 – 11:45
 • Paikka: Tieto

Missä mennään varhaiskasvatuksessa?

OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä kertoo lyhyesti mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu tai on tapahtumassa.

 • Aika: 28.1. klo 10.30-10.45
 • Paikka: Tahto-lava

Mikä muuttui lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tuessa?

Lapsen oppimisen ja kehityksen tuesta varhaiskasvatuksessa säädetään uusin pykälin. Tule kuulemaan lyhyt alustus, mitä uudet pykälät sisältävät, miten tuesta nyt säädetään. Sen jälkeen OAJ:n asiantuntijat Nina Lahtinen, koulutuspolitiikan päällikkö ja Minttu Ilveskivi-Hentilä, erityisasiantuntija, koulutuspolitiikka, tenttaavat panelisteja muutoksesta. Saadaanko uusilla pykälillä tuki nyt toimivaksi?

Esiintyjät: Marja-Liisa Keski-Rauska, johtaja, Opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualue, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Jarkko Lahtinen, kehittämispäällikkö, Hyvinvointi ja sivistys -yksikkö, Suomen Kuntaliitto ry, Inka Hopsu, kansanedustaja, Eduskunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsen sekä Sari Sarkomaa, kansanedustaja, Eduskunnan sivistys- ja tiedejaoston jäsen sekä Päivi Pihlaja, professori Itä-Suomen yliopisto.

 • Aika: 28.1. 11.50–12.35
 • Paikka: Tahto-lava

Miltä se sinusta tuntuisi – Lapsen kokemus osana oppimisprosessia

Ranta kuvaa tutkimuksiinsa pohjaten miksi lapsen näkökulman huomioiminen osana oppimisprosessia on tärkeää. Rannan mukaan erityisesti tiimityö, lapsen autonomian tukeminen sekä vahvan suhteen rakentaminen lapsiin ovat merkityksellisiä asioita, jotka tukevat oppimista. Esiintyjä: Samuli Ranta, yliopistotukija

 • Aika: 27.1.2023 15:15 – 16:00
 • Paikka: Tila 101AB

Mikä muuttui lapsen kasvun ja oppimisen tuessa?

Mikä on lapsen oikeus tukeen? Mikä on varhaiskasvatuksen tuen malli? Kuinka turvataan lapsen tuki siirryttäessä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen? Esiintyjät kertovat omia näkemyksiään ja kokemuksiaan arjesta.

Esiintyjät: Mirva Ritari, varhaiskasvatuspäällikkö, Lempäälän kunta, Tiina Heikkinen, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ja erityisasiantuntija, Minttu Ilveskivi-Hentilä, erityisasiantuntija, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

 • Aika: 27.1.2023 16:30 – 17:30
 • Paikka: Tila 101D

Osaava varhaiskasvatus

Miten varhaiskasvatuksen ammattilaiset hyödyntävät osaamistaan päiväkodeissa? Toteutuuko varhaiskasvatussuunnitelman perusteet? Millaisia haasteita opettajilla ja päiväkodin johtajilla on pedagogiikan johtamisessa ja kehittämisessä? Entä mitä ajatuksia kunnissa on varhaiskasvatuksen laadun ja valvonnan vahvistamisesta? Tule kuulemaan Osaava varhaiskasvatus -hankkeessa kerättyjen varhaiskasvatuksen ammattilaisten näkemyksiä varhaiskasvatuksen nykytilasta.
Esiintyjät: Satu Valkonen, yliopistonlehtori, vastuullinen tutkija, Helsingin yliopisto, Reija Ahola, projektisuunnittelija, Helsingin yliopisto sekä Anna Mikkola, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto.

 • Aika: 28.1.2023 11:50 – 12:35
 • Paikka: Tahto

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja palvelussuhteen ehdot

Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön, eli kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien ja päiväkodin johtajien sopimusala on 1.9.2021 lähtien ollut OVTES. Miten siirto on toteutunut ja mitä kuuluminen OVTES-sopimukseen on tuonut tullessaan.
Esiintyjät: Kirsi Sutton, erityisasiantuntija OAJ

 • Aika: 28.1.2023 12:15 – 12:45
 • Paikka: Open Lounge

Pienin askelin joustavaan matematiikkaan

Mitä on joustava matemaattinen ajattelu ja miksi se on tärkeää? JoMa-täydennyskoulutuksen asiantuntijapanelistit keskustelevat joustavan matemaattisen ajattelun kolmesta kulmakivestä: 1) Joustavuutta tukevat oppimisaktiviteetit, 2) Joustavuutta tukeva vuorovaikutus ja 3) Joustavuutta tukevat uskomukset. Ideoita tarjolla varhaiskasvatuksesta lukioon. Lisätietoa: https://www.flexibility.fi Esiintyjät: Minna Hannula-Sormunen (KT, prof., Turun yliopisto), Erno Lehtinen prof. (emer.) , Peter Hästö (FT, prof., Turun yliopisto), Markus Hähkiöniemi (FT, dos., Jyväskylän yliopisto), Piia Parviainen (KM, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto), Dimitri Tuomela (FM, väitöskirjatutkija, Oulun yliopisto)

 • Aika: 28.1.2023 11:45 – 12:45
 • Paikka: Tila 103

Siirtymä esiopetuksesta kouluun – tiedonsiirrosta kohti yhteistä tietoa

Puheenvuorossa käsitellään ajankohtaista tutkimustietoa siirtymissä tapahtuvasta tiedonsiirrosta, sen haasteista, merkityksistä ja toisaalta mahdollisuuksista. Laura Rantavuori avaa siirtymäprosessia eri näkökulmista ja puheenvuorossa kuvataan, miten tiedonsiirrosta voidaan rakentaa vuorovaikutteinen prosessi, jossa erilaiset äänet pääsevät kuuluviin.
Arkielämän esimerkit tutkimustiedon rinnalla avaavat hyvin tätä moniulotteista teemaa. Puheenvuoro on suunnattu kaikille opettajille, jotka haluavat lisätietoa, miten lasta koskevaa tiedonsiirtoa voidaan kehittää siirryttäessä kouluun tai uuteen ryhmään.
Esiintyjä: Laura Rantavuori, yliopistonlehtori (varhaiskasvatus), KT

 • Aika: 28.1.2023 12:45 – 13:30
 • Paikka: Tahto

Olika bakgrunder – jämlika möjligheter?

Står våra barn på samma startlinje när de inleder skolgången? Hur kan vi trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen, från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet och socioekonomisk bakgrund?

 • Tid: 27.1.2023 14:00 – 15:00
 • Plats: Hörnan

Seminarium om barnboken i småbarnspedagogik

I samband med Educa 2023 ordnar Stiftelsen BMR ett kostnadsfritt seminarium för personal inom småbarnspedagogik och förskola. På seminariet får vi höra litteraturvetaren Mia Österlund som pratar om hur vi kan fördjupa läsningen för små barn. Docent Ann-Christin Furu lyfter berättelsebaserade arbetssätt och deras betydelse för det lilla barnets upplevelse av sig själv i världen.

I slutet av seminariet ordnas en diskussion kring litteratur och barnboken som utgångspunkt för samtal med små barn kring identitet, relationer och mening. I diskussionen deltar Mia Österlund, Ann- Christin Furu samt Petra Oksanen, daghems- föreståndare med erfarenhet av Tambur-bibliotek vid Tallbo och Tölö daghem, Barnavårdsföreningen i Finland r.f. Som samtalsledare fungerar Amanda Audas-Kass tidigare Läsambassadör, lärare i modersmål och litteratur vid Vasa övningsskola.

 • Tid: 28.1.2023 kl. 10.30-13.00
 • Plats: Mässcentret, Mässplatsen 1, rum 207