Ohita navigaatio

Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilu laajenee - haku kokeiluun on auennut

Viisivuotiaiden maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeilu saa jatkoa ja kokeilua laajennetaan, myös valtion rahoituksen osuus nousee.

Koulutuksellisen tasa-arvon vahvistamiseksi tavoite on tulevina vuosina saada mahdollisimman suuri osa viisivuotiaiden ikäluokasta varhaiskasvatuksen piiriin. Opetusministeriön tiedotteessa todetaan, että hallitus aikoo myös pilotoida 2-vuotista esiopetusta ja kokeilukunnilta saadaan arvokasta tietoa siitä, mitä kaksivuotisen esiopetuksen toteuttamisessa tulisi ottaa huomioon.

– Varhaiskasvatus luo tukevan pohjan lapsen myöhemmälle oppimiselle. Varhaiskasvatuksen edistäminen on yksi tehokkaimmista tavoista lisätä tasa-arvoa. Sen takia on tärkeää varmistaa, että mahdollisimman moni lapsi pääsee osallistumaan varhaiskasvatukseen, opetusministeri Li Andersson sanoo ministeriön tiedotteessa.

Kokeilulla halutaan lisätä lasten osallistumista varhaiskasvatukseen ja kerätä lisäksi tietoa maksuttoman varhaiskasvatuksen vaikutuksista perheiden valintoihin ja vanhempien työllisyyteen. Kokeilun myötä kehitetään myös 5-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksen toimintamalleja ja pedagogiikkaa, sekä eheää jatkumoa esiopetukseen sekä varhaiskasvatuksen palveluohjausta.

Valtion rahoitusosuus nousee

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän avustuksen määrää nostetaan ja se kattaa nyt kolmannella kaudella vähintään 50 prosenttia toteutuneesta asiakasmaksutulojen vähenemisestä. (ensimmäisellä kaudella korvaus oli 20 % ja toisella kaudella 40 %).
– Varhaiskasvatus on tehokas tapa lisätä lasten välistä tasa-arvoa ja ehkäistä syrjäytymistä. Kasvattamalla valtion maksamaa osuutta pyrimme saamaan mukaan myös kuntia, joiden oma taloudellinen asema ei mahdollista lisäpanostuksia lasten ja perheiden hyvinvointiin, Andersson sanoo.

Kokeiluun on varattu yhteensä 6 miljoonaa euroa ja osallistuvien kuntien saaman valtionavustuksen suuruus määräytyy kokeiluun osallistuvien kuntien määrästä. Kokeiluun osallistuvat kunnat valitaan. Valinta tehdään seuraavien painotettujen indikaattoreiden perusteella: 5-vuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistumisaste, vieraskielisten osuus kunnan asukkaista, vain perusasteen suorittaneiden osuus kunnan aikuisväestöstä ja työttömien osuus kunnan asukkaista. Valinnassa huomioidaan kuitenkin, että kokeiluun osallistuu sijainniltaan ja väestörakenteeltaan erilaisia kuntia.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakasen mielestä viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun laajentaminen on hyvä suunta. – On tärkeää, että kokeilun laajentamisen yhteydessä on huomioitu myös valtion rahoituksen kasvattaminen ja näin huomioidaan erilaissa taloudellisissa tilanteissa olevat kunnat. Tämä on askel kohti maksutonta osa-aikaista varhaiskasvatusta, Pakanen kiittelee.

Yhä useampi lapsi maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun piirissä

Kokeilun ensimmäisessä vaiheessa mukaan valittiin 19 erikokoista kuntaa eri puolilta Suomea. Kokeilun piirissä oli noin 13 400 viisivuotiasta lasta ja kokeilu innosti uusia lapsia varhaiskasvatukseen. Nyt toisella kaudella kokeilussa on mukana 26 kuntaa ja noin 18 280 lasta eli noin 31 % vuonna 2014 syntyneistä lapsista. Ensimmäinen kokeilukausi toteutettiin vuosina 2018 – 2019 ja seuraava kokeilukausi alkoi elokuusta 2019 ja päättyy 31.7.2020.

Avustusta voidaan myöntää kunnalle, joka järjestää kaikille vuonna 2015 syntyneille lapsille 20 tuntia maksutonta varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta viikossa.  Yksityiset varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat voivat olla kokeilussa mukana, mikäli kunta hankkii varhaiskasvatuksen ostopalveluna taikka kunnan myöntämä palvelusetelin arvo tai yksityisen hoidon tuen kuntalisä mahdollistavat sen, että varhaiskasvatus on 5-vuotiaan lapsen osalta perheelle 20 tunnin osalta maksutonta.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) selvittää opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta kokeilun tavoitteiden toteutumista. Ensimmäinen Karvin raportti kokeilusta julkaistiin syksyllä 2019 . Mukaan valitut kunnat osallistuvat kokeilun seurantaan ja arviointiin liittyvään Karvin tutkimukseen sekä Opetushallituksen koordinoimaan kokeilun yhteistyöverkostoon.
Avustus on haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta. Haku kolmannelle kokeilukaudelle on auennut 22.1.2020 ja se päättyy 26.2.2020 klo 16.15

Haku: erityisavustus 5-vuotiaisen maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen kokeiluun vuonna 2020-2021

Lisätietoja:
– opetusneuvos Tarja Kahiluoto (OKM), puh. 02953 30386
– erityisasiantuntija Jari Rutanen (OKM), puh. 0295 330 011
– tekninen tuki hakuprosessissa: asiointi-okm@minedu.fi