Ohita navigaatio

Voisko jokin olla toisin? -apuraha 2022 on myönnetty!

Ebeneser-säätiön hallitus päätti vuonna 2022 myöntää Voisko jokin olla toisin? -apurahan Nähdään sanataidenäyttelyssä! – Luovaa ja osallistavaa sanataidetyöskentelyä varhaiskasvatukseen -projektille. Projektin työryhmänä toimivat Turunlahden sanaversomon sanataideohjaaja Jenni Turunlahti ja yhteisöpedagogi Minttu Turunlahti.

Nähdään sanataidenäyttelyssä! – Luovaa ja osallistavaa sanataidetyöskentelyä varhaiskasvatukseen
Turunlahden sanaversomon sanataideohjaaja Jenni Turunlahden ja yhteisöpedagogi Minttu Turunlahden projektin tarkoituksena on luoda neljän eri Varsinais-Suomessa sijaitsevan varhaiskasvatusyksikön kanssa yhteistyössä monistettavissa oleva malli ja ohjemateriaali päiväkotien oman sanataidenäyttelyn tuottamiseen. Projektin keskeisimpänä tavoitteena on tuoda sanataidekasvatuksen menetelmät ja hyödyt tutuiksi ja käyttöön päiväkotiympäristöön. Sanataidenäyttelyn tuottamiseen ohjeistavan materiaalin voi jatkossa ladata sähköisesti tai tilata maksutta omaan käyttöön.

”Erilaisten harjoitusten, leikkien ja virikkeiden avulla alle kouluikäinenkin lapsi osaa tehdä omia runoja, satuja, mietelauseita, laulunsanoja tai vaikkapa kirjeitä itse keksimäänsä mielikuvitusmaahan. Sanataidekasvatuksen tavoitteena on kannustaa lasta luovaan kielenkäyttöön ja itseilmaisuun.” Turunlahden sanaversomo.

Voisiko olla toisin? -apurahan arviointityöryhmä näki sanataideohjaaja Jenni Turunlahden ja yhteisöpedagogi Minttu Turunlahden Nähdään sanataidenäyttelyssä! -projektiesityksen täyttävän kaikki apurahan arviointikriteerit.

Projektisuunnitelma oli huolella tehty selkeä kokonaisuus, josta työskentelyn tuloksena syntyy verkkomateriaali tavoittaen laajan yleisön. Sanat, sanataide, monipuolinen kielenkäyttö ja itseilmaisu ovat murroksessa digitalisaation ja lukemisen vähentymisen myötä. Nähdään sanataidenäyttelyssä! -projektin mallin avulla tuodaan innostus kieleen osaksi lasten elämää jo varhain. Arviointityöryhmä piti tärkeänä, että sanataidetyöskentelyä kehitetään ja jalkautetaan erityisesti päiväkotiympäristössä.

Voisiko olla toisin? -apuraha on varhaiskasvatuksen uutta luoviin kokeiluihin ja projekteihin suunnattu apuraha. Sen perustaja on Vapaan kokeilukoulun kannatusyhdistys ry, jonka perustama päiväkoti Pakilan Lastenpaikka teki 1970–2017 uraauurtavaa työtä varhaiskasvatuksen ja sen kehittämisen saralla. Apurahan jakoa hallinnoi Ebeneser-säätiö. Apuraha jaetaan vuosittain keväällä ja se on arvoltaan 4000 euroa.

Lisätietoja:
Fredrika Visuri, museolehtori / Ebeneser-säätiö p. 050 307 7399
fredrika.visuri@ebeneser.fi

Ebeneser-säätiö
Ebeneser-säätiö edustaa suomalaisen varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajankoulutuksen historiaa. Ebeneser- säätiön tarkoituksena on varhaiskasvatuksen ja vanhemmuuden tukeminen sekä lastentarhatyön kulttuurihistoriallisen merkityksen vaaliminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja edistää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu yleiseen kasvatustoimintaan. Säätiö ylläpitää Lastentarhamuseota.