Ohita navigaatio

VOL osallistui pyöreän pöydän keskusteluun: Palkkaus ja työolot kuntoon

Opetusministeri Li Andersson kutsui koolle varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden ongelmien ratkaisemiseksi pyöreän pöydän keskustelun Säätytalolle 23.11. VOL korosti varhaiskasvatuksen perusrahoituksen parantamista, jotta työolosuhteet saadaan kunnollisiksi. 

Varhaiskasvatuslain uudistus ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet –asiakirja asettivat vaativia tavoitteita varhaiskasvatukselle ja pyrkivät vahvistamaan pedagogiikkaa. Näiden toteutumiseen tarvitaan varhaiskasvatuksen opettajia mittava määrä lisää. Pula opettajista heijastuu myös siihen, että lastenhoitajakoulutuksen suorittaneet työskentelevät yhä enemmän opettajien sijaisina ja lastenhoitajina työskentelee yhä enemmän ei-kelpoisia henkilöitä. Varhaiskasvatusjärjestelmän tulevaisuuden kannalta keskeinen kysymys on tehdä johdonmukaisesti töitä varhaiskasvatuslain viitoittamaan suuntaan. Ensimmäinen asia on saada lisää varhaiskasvatuksen opettajia ja saada heidät myös kiinnittymään päiväkotityöhön. Tämä edellyttää työolojen kuntoon saattamista.

Erityisesti suurimmissa kaupungeissa on päiväkotiryhmien muodostamisessa nykyisin selviä ongelmia, jotka haastavat nykyisen pedagogisesti orientoituneen varhaiskasvatuksen toteuttamisen. Näitä ongelmia on tarpeen tarkastella myös varhaiskasvatuksen opettajien veto- ja pitovoimakysymyksenä. Lapsiryhmien kokoonpanoissa on suuren koon lisäksi moninaisuutta, joka johtuu päivien sisällä ja päivien välillä tapahtuvasta lasten vaihtuvuudesta. Selvitysten mukaan tästä kärsivät erityisesti pienimmät, erityistä tukea tarvitsevat ja suomen kieltä toisena kielenään puhuvat lapset. Tutkimustieto osoittaa myös, että esimerkiksi kiusaamisen ehkäisemiksi, vertaistoimintaan tasavertaisesti kiinnittymiseksi tai tuen tarpeen havaitsemiseksi ja sen toteutumiseksi päiväkotiryhmien tulee olla pysyviä ja kiinteitä.

VOL esitti, että muun muassa, että osapäivämitoitus yli 3-vuotiaiden osalta (1:13) tulee poistaa, ryhmien käyttö- ja täyttöasteiden seuraamisesta tulee luopua, päiväkotien tuki- ja siivoustehtäviin tulee olla erillistä henkilöstöä sekä riittävä määrä varahenkilöitä päiväkoteihin. Työparityöskentely, jossa useampi lapsiryhmä käyttää samaa ryhmätilaa vuorovedoin päivän aikana tulee myös luopua.

Toimia opettajien saatavuuden parantamiseksi edelleen jatkettava ja vahvistettava

-Opettajapula ei ole uusi, vaan vuosikymmeniä kytenyt ongelma, johon on reagoitu liian myöhään ja liian vaatimattomasti, totesi VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen. Nyt on ryhdyttävä mittavasti ja pitkäjänteisesti kouluttamaan varhaiskasvatuksen opettajia yliopistoissa ja samalla kiinnitettävä huomio päiväkotien työoloihin. On myös tärkeää saada varhaiskasvatuksen opettajien palkkaus tehtävän vaativutta ja koulutusta vastaavalle tasolle. Tämän eteen kunnat voivat jo nyt tehdä paljon, Pakanen korostaa.

Varhaiskasvatuksen johtajuutta tulee kehittää 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen vasta ilmestyneessä varhaiskasvatuksen johtajuuden nykytilan arvioinnissa (2021) todettiin, että osa päiväkodin johtajista arvioi työnsä raskaaksi ja alaisten määrään liian suureksi. Selvityksessä esitettiin, että päiväkotien johtajien työmäärää ja työnkuvia tulee kehittää niin, että johtamiskokonaisuus on hallittavissa ja johtaja pystyy tukemaan henkilöstöä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksen aloituspaikkoja tulee lisätä ja päiväkodin johtajille tulee olla mahdollisuus suorittaa kasvatus- ja koulutusalan johtamisen opintokokonaisuus osana perusopintojaan tai täydennyskoulutuksena. Varhaiskasvatuksen johtajien osaamista tulee vahvistaa kautta linjan.

-Johtajat ovat paljon vartijoina varhaiskasvatusjärjestelmän suunnan muuttamisessa. Paluuta vuoden 2018 varhaiskasvatuslakia edeltävään aikaan ei enää ole, Pakanen muistuttaa.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton edustajina paikalla oli varhaiskasvatuksen opettaja, KM Laura Lahin ja päiväkodin johtaja, KM Elina Wallin.