Ohita navigaatio

Oikeus oppia –kehittämisohjelman foorumi on asetettu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kansallisen foorumin tukemaan Oikeus oppia –kehittämisohjelman toimeenpanoa. Foorumi tukee ja edistää Oikeus oppia -ohjelman ja sen osakokonaisuuksien toteutusta ja sen vaikuttavaa toimeenpanoa.

Foorumiin  jäseneksi kutsuttiin Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen. –  On tärkeää, että olemme mukana foorumissa edistämässä suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämistä.  Varhaiskasvatus on nykyisin osa koulutusjärjestelmää ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen Oikeus oppia- kehittämisohjelma antaa merkittävän lähtökohdan, jotta jokaiselle lapselle on oikeus elinikäiseen oppimiseen. Tämä on koko yhteiskunnan etu, Pakanen toteaa.

Foorumin puheenjohtajana toimii opetusministeri Li Andersson ja varapuheenjohtajana ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen. Jäsenistössä on laaja edustus koulutuksen järjestäjistä ja alan järjestöistä.

Oikeus oppia –ohjelma kohdistuu varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetuksen kehittämiseen. Kehittämisohjelmalla edistetään koulutuksellista tasa-arvoa sekä lapsen ja koulunkäynnin tukea ja inkluusiota, uudistetaan lainsäädäntöä, vahvistetaan varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen rahoitusjärjestelmien vaikuttavuutta sekä etsitään yhdenvertaisuutta vahvistavia, vaikuttavia käytänteitä ja toimintatapoja.

Oikeus oppia -foorumi kuulee työssään asiantuntijoita, sidosryhmiä sekä lapsia ja oppilaita. Foorumin toimikausi on 1.6.2020 – 31.12.2022.

Foorumin kokoonpano