Ohita navigaatio

Vuoden koulutusvaikuttajaksi Kirsti Karila

Tampereen yliopiston professori Kirsi Karila on palkittu mittavasta työstään suomalaisen varhaiskasvatuksen hyväksi. Tunnuksen myönsi Opetusalan ammattijärjestö OAJ  opetus- ja koulutusalan suurtapahtumassa Educassa 26.1.2019.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen luovutti palkinnon Karilalle. Valinnan perusteluissa korostettiin Karilan pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Hän on tuonut esille varhaiskasvatuksen vaikuttavuuden merkitystä lasten elämälle, yhteiskunnalle ja koko koulutusjärjestelmälle. Karila on painottanut henkilöstön korkean koulutuksen merkitystä varhaiskasvatuksen vaikuttavuudelle ja on tinkittömästi puolustanut kaikkien lasten lasten oikeutta osallistua yhdenmukaisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Karila on tuonut esiin poliittisen päätöksenteon merkitystä sekä alueelliseen että lapsen perhetaustan perusteella tapahtuvaan eriytymiseen, Luukkainen sanoi.

 

Kirsti Karila iloitsi, että varhaiskasvatus on edelleen vahvasti esillä. – Olen jopa yllättänyt siitä intensiivisyydestä ja nopeudesta, jolla varhaiskasvatuksen kehittäminen on käynnistynyt. Päiväkodeissa työskentelevät ovat aina ymmärtäneet laadukkaan varhaiskasvatuksen merkityksen lapsen elämälle, Karila totesi kiitospuheessaan.

Karila muistutti, että varhaiskasvatuksen positiiviset vaikutukset konkretisoituvat vain laadukkaassa varhaiskasvatuksessa. Julkista keskustelua seuranneena hänen huolenaiheekseen on noussut se, miten lapsen päivä todellisuudessa rakentuu varhaiskasvatuksessa ja ketkä ovat ohjaamassa lapsen toimintaa. Näillä on keskeinen merkitys, toteutuuko laatu varhaiskasvatuksessa vai ei, Karila korosti.

Kirsti Karila ennakoi esiopetuksen laajentumisen nousevan kevään eduskuntavaalien keskeiseksi puheenaiheeksi. On hyvä, että Opetushallitus selvittää viisivuotiaiden esiopetuksen reunaehtoja ja Karvi arvioi nyt jo toteutuvaa viisivuotiaiden varhaiskasvatuskokeilua. Nämä selvitykset luovat pohjaa esiopetuksen järjestämiseen. Nyt onkin tärkeää arvioida ja pohtia, miten viisivuotaiden esiopetus tullaan järjestämään ja miten lapsen etu todella toteutuu sitä järjestettäessä. Varhaiskasvatuksen kehittäminen jatkuu ja sen tueksi tarvitaan varhaiskasvatuksen tutkimusta ja sidosryhmien välistä yhteistyötä kehittämistyön pohjaksi, Karila päätti puheensa.

Kirsti Karila oli mukana vaikuttamassa vuonna 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain sisältöön, joka  kehitti päiväkotien henkilöstörakennetta nostamalla korkeakoulutettujen määrää ja selkeyttämällä eri koulutuksen saaneiden tehtävänimikkeitä.