Ohita navigaatio

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021 haussa

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto myöntää jo toisen kerran Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksen, jolla halutaan kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatusta lapsen oikeutena siten, että pienimmätkin kuntalaiset saavat hyvät eväät elämään.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen kannustaa kaikkia ehdottamaan kuntaa, joka täyttää tämänkertaiset allaolevat kriteerit. Näin tuodaan esille kuntia, jotka tekevät määrätietoisesti työtä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi, jotta pienimmät kuntalaiset saavat parhaan mahdollisen alun opinpolulleen.

-Hakukriteereissä halusimmekin nostaa varhaiskasvatuksen opettajien merkitystä varhaiskasvatuksen laadun toteutumisessa, Pakanen korostaa. Haluamme palkita kuntia, jotka osoittavat toiminnassaan arvostavansa varhaiskasvatuksen opettajien osaamista.

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021 -tunnustuksen kriteerit ovat:

  • Kunta on pyrkinyt varmistamaan laadukkaan toiminnan varhaiskasvatuksessa eikä ole lomauttanut varhaiskasvatuksen opettajia.
  • Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin varhaiskasvatuksen opettajien määrän lisäämiseksi vuoden 2030 henkilöstörakenteen mukaisesti

-kunnassa on selkeät ohjeet opettajien sak-työajan toteutumisesta, joita myös noudatetaan. Varhaiskasvatuksen opettajien palkkatasossa on huomioitu tehtävän vaativuus

-kunta on huolehtinut opettajien täydennyskoulutuksesta ja käytössä on esim. opettajien mentorointiohjelma

  • Kunta on mukana varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa kehittämisessä, joka vahvistaa laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamista
  • Julkinen varhaiskasvatus on kunnan pääasiallinen varhaiskasvatusmuoto

Viimeksi tunnustuksen sai Helsingin kaupunki päätöksestään olla ottamatta vuoden 2016 säädösmuutoksia käyttöön. Helsingin kaupunki säilytti kokoaikainen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden, lapsiryhmäkokoa ei suurennettu (suhdelukuasetus säilytettiin 1:7). Lisäksi Helsingissä varhaiskasvatus on säilytetty pääosin kunnan julkisena palveluna ja varhaiskasvatuksen pedagoginen arviointi oli käynnistetty vuonna 2019.

Ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan 30.4. mennessä osoitteeseen vol@vol.fi otsikolla Vakakunta 2021.

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2021 julkistetaan Varhaiskasvatuksen opettajapäivillä 26.9. Raumalla.