Ohita navigaatio

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2023 kehittää tulevaisuuden varhaiskasvatusta

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto myöntää Vuoden varhaiskasvatuskunta tunnustuksen Äänekosken kaupunkille. Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen ja luovutti tunnustuksen Jyväskylässä. Tunnustuksen vastaanottivat Äänekosken puolesta kaupunginjohtaja Matti Tuononen, perhepalvelujohtaja Pirjo Heinonen. Tunnustusta oli luovuttamassa OAJ Keski-Suomen varapuheenjohtaja Anna Roikonen. 

Äänekosken erityisiksi ansioiksi katsottiin se, että kaupunki on esimerkillisesti lähtenyt kehittämään varhaiskasvatusta ja päiväkotien henkilöstön koulutustasoa.

Ylipäätään hakemuksessa välittyi viesti korkeasti koulutetun henkilöstön merkityksestä. Tämä kertoo lapsuuden ja pienten lasten elämän alkutaipaleen ymmärryksestä, VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa. Hyvä ja laadukas varhaiskasvatus on koko yhteiskunnan kannalta elintärkeää. Laadussa on kysymys korkeasti koulutetusta opettajakunnasta ja heidän työrauhastaan. Osoituksena näistä Äänekoskella on lähdetty kehittämään päiväkotien henkilöstörakennetta, henkilöstön työhyvinvointia ja kouluttautumista. Opettajien maisteritutkinto ja ylipäätään opettajien kelpoisuus on huomioitu palkkauksessa lisäksi päiväkotijohtajien maisterikoulutus on katsottu ansioksi.

Koulutetut opettajat ovat aivan keskeinen kysymys, millaista varhaiskasvatusta lapsille kunnissa tarjotaan. Eikä voi ohittaa sitäkään, että opettajat ja korkeasti koulutetut päiväkodin johtajat ovat koko henkilöstön pito- ja vetovoimakysymys. Hyvä osaaminen lisää työn merkityksellisyyden kokemusta, Pakanen jatkaa.

Äänekosken kaupunki on kiinnittänyt myös huomiota varhaiskasvatuksen opettajien työoloihin ja palkkaukseen, ja tehnyt hyvää tulevaisuuteen suuntautuvaa työtä vahvistaakseen varhaiskasvatuksen opettajien, päiväkodinjohtajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien työn veto- ja pitovoimaa. Päiväkotien lapsiryhmiin on jo pitkään pyritty palkkaamaan kaksi opettajaa. Huolimatta haastavasta varhaiskasvatuksen opettajatilanteesta, Äänekoskella on rekrytoinnissa onnistuttu.

Tunnustuksella Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto haluaa kiinnittää huomiota kuntiin ja nostaa nimenomaan hyviä tekoja esiin. Tärkeät varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät eivät yksin riitä selättämään opettajapulaa, vaan tarvitaan myös kuntien tekoja opettajen työn arvostamiseksi. Lapsille varhaiskasvatusvuodet ovat lyhyt aika ja näillä vuosilla on merkittävä rooli lasten lähtökohtien tasaajana.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto haluaa Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksella kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatusta lapsen oikeutena, 
jotta pienimmätkin kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvät elämään.Tunnustus myönnetään kunnalle, joka tekee määrätietoisesti työtä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi.
Tunnustus on järjestyksessään kolmas. Ensimmäisen tunnustuksen sai Helsinki vuonna 2019 ja toisen Kajaani vuonna 2021.

Vuoden varhaiskasvatuskunta 2023 valintakriteerit:

. Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin vuoden 2030 henkilöstörakenteen ja kelpoisuuksien saavuttamiseksi.

  • varhaiskasvatuksen opettajien määrää lisätään henkilöstörakenteen mukaiseksi 
  • päiväkodinjohtajien rekrytoinnissa huomioidaan kasvatustieteen maisterin tutkinto

2. Kunta on ryhtynyt toimenpiteisiin opettajien ja päiväkodinjohtajien palkkauksen ja työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

  • kunta huomioi kelpoisuuden ja koulutustason palkkauksessa
  • kunnassa on panostettu opettajien ja päiväkodinjohtajien veto- ja pitovoimaan

3. Kunta on lähtenyt edistämään lapsen oikeutta erityisopettajan antamaan tukeen ja opetukseen.   

4. Julkinen varhaiskasvatus on kunnan pääasiallinen varhaiskasvatusmuoto