Ohita navigaatio

Vuoden varhaiskasvatuskunta on Helsingin kaupunki

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto myöntää ensimmäistä kertaa Vuoden varhaiskasvatuskunta tunnustuksen. Tunnustuksen saa Helsingin kaupunki. Se luovutettiin Lastentarhanopettajapäivillä Lahdessa. Tunnustuksen vastaanottivat Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan apulaispormestari Pia Pakarinen, toimialajohtaja Liisa Pohjolainen ja varhaiskasvatusjohtaja Satu Järvenkallas.

Varhaiskasvatuksen opettajien liitto haluaa Vuoden varhaiskasvatuskunta -tunnustuksella kannustaa kuntia kehittämään varhaiskasvatusta lapsen oikeutena, jotta pienimmätkin kuntalaiset saavat mahdollisimman hyvät elämään. Perusteluissaan Varhaiskasvatuksen opettajien liitto katsoi erityisiksi ansioiksi sen, että Helsingin kaupungissa ei otettu käyttöön vuonna 2016 mahdollistettuja varhaiskasvatuksen heikennyksiä. Helsingissä säilytettiin sekä kokoaikainen varhaiskasvatusoikeus että ryhmäkokomitoitus 1/7 yli kolmevuotiaiden ryhmässä.

Helsingin kaupunki on myös päättänyt strategiassaan, että varhaiskasvatusta järjestetään pääsääntöiseti kunnallisena palveluna, jota yksityinen varhaiskasvatus täydentää. Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus Helsingin varhaiskasvatuksesta on hieman yli 10 prosenttia. Yksityinen varhaiskasvatus tekee myös kiinteää yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin kaupungissa on käynnistynyt pedagoginen arviointi ja siitä järjestetään laajamittaista koulutusta henkilöstölle. Yhtenä arviointimenetelmänä on suunnitelmallinen varhaiskasvatusyksiköiden toiminnan, toimintasuunnitelmien ja pedagogiikan auditointi.

Apulaispormestari Pia Pakarinen kertoi arvostavansa tunnustusta todella paljon. – Arvostan tunnustusta erityisesti siksi, että se tulee teiltä opettajilta, Varhaiskasvatuksen opettajien liitolta, Pakarinen lausui.

– Tämä on tunnustus myös teille opettajat. Meillä  on valtava työ varhaiskasvatuksen järjestämisessä. Samanaikaisesti, kun pula on sekä kelpoisista opettajista että tiloista. Tiedän, ettemme saa kaikesta pelkkiä kymppejä, mutta pyrimme siihen. Tämä tunnustus kannustaa meitä yrittämään yhä enemmän, Pakarinen totesi.

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton perusteluissa nostettiin ansioiksi myös se, että Helsingin kaupungissa on integroiduissa erityisryhmissä kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Helsinki korotti kaikkien varhaiskasvatusopettajaryhmien palkkoja käyttäen siihen kaupungin omaa rahaa korottaakseen palkkoja yli sopimuskorotusten.

Tänä vuonna kriteereinä Vuoden varhaiskasvatuskunnaksi oli seuraavat:

 1. Lapsivaikutusten arviointi tehdään kaikessa
  lapsia koskevassa päätöksenteossa
 2.  Varhaiskasvatuslain säädäntömuutoksia (2016)
  ei ole otettu käyttöön:
  • Lapsen oikeutta laajennettuun varhaiskasvatukseen
  ei ole rajattu tai rajaus on peruttu
  • Lapsiryhmän kokoa ei ole kasvatettu,
  vaan suhdelukuasetus 1:7 on säilytetty
 3.  Varhaiskasvatus on kunnan julkinen palvelu,
  jota yksityinen palveluntarjoaja täydentää
 4. Varhaiskasvatustyön pedagoginen arviointi
  on käynnistetty