Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuspäivää vietetään 12. maaliskuuta 2020 teemalla Lapsella on oikeus ilmaisuun - aineisto on nyt julkaistu

Varhaiskasvatuspäivän vietto alkoi vuonna 1988, päivähoitopäivänä. Päivän tavoitteena on tuoda varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan arvokas työ ja merkitys näkyväksi. Nyt yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin Varhaiskasvatuspäivä on vakiintunut juhlapäivä päiväkodeissa. Varhaiskasvatuspäivää vietetään 12. maaliskuuta 2020 teemalla Lapsella on oikeus ilmaisuun.

Miksi Lapsella on oikeus ilmaisuun-teema?

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista varhaiskasvatuksessa. Arviointi julkaistiin syksyllä 2019. Siinä todettiin, että taidekasvatusta, kuten ilmaisua, musiikkia, liikuntaa, lukutaidon valmiuksia ja monilukutaitoa vahvistavan toiminnan sisällöissä on varhaiskasvatuksessa monin paikoin heikkouksia. Tämä korostui erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta. Karvin arvioinnissa todettiin myös, että taidekasvatuksen ulkoistaminen ulkopuolisille toimijoille kuten taidepedagogeille ja musiikkileikkikoulun vetäjille tuotti varhaiskasvatuksen perustoimintaa köyhdyttävää ja eriarvoistavaa toimintaa. Monipuolinen taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun houkutteleva toiminta kuuluu varhaiskasvatuksen perustehtävään, ja sitä tulee tarjota ilman erillistä maksua kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille.

Lastentarhan artikkeli: Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee 

Tämän vuoden Varhaiskasvatuspäivänä on tarpeen korostaa päiväkodeissa toteutuvaa taidekasvatusta. Suunnitellun, ohjatun ja säännöllisen taidekasvatuksen monipuolisen toteutumisen turvaa varhaiskasvatuksen opettajan vahva pedagoginen osaaminen ja taito. Taidekasvatus on varhaiskasvatuksen opettajan keskeistä erityisosaamista ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus liittyy juuri taidekasvatukseen, joka on varhaiskasvatuksen päivittäistä perustoimintaa. Haastammekin toteuttamaan päiväkodeissa taidekasvatusta Varhaiskasvatuspäivänä.

Varhaiskasvatuksen opettaja on lapsen ensimmäinen taidekasvattaja

Tämän vuoden Varhaiskasvatuspäivän materiaalina on Turun yliopiston varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori Inkeri Ruokosen laaja artikkeli Varhaiskasvatuksen taidekasvatus – leikkiä, lumousta, oppimista ja hyvää elämää. Ruokonen on kirjoittanut artikkelin Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitolle.Artikkelin tarkoituksena on välittää tietoa taidekasvatuksen merkityksellisyydestä lapsen kehitykselle varhaisvuosina sekä vahvistaa taidekasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksen arjessa. Monipuolisen ja säännöllisen taidekasvatuksen tulee kuulua jokaisen lapsen perusoikeuksiin.

Ruokonen nostaa esiin opettajan roolin taidepedagogiikassa. Tämä korostuu sitä enemmän, mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Taidepedagogiikalla on erityisen merkittävä rooli alle kolmivuotiaiden lasten toiminnassa. Taidekasvatuksella vahvistetaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen valmiuksia, kuten monilukutaitoa ja osallistumista ja vaikuttamisen taitoja.

Tämän lisäksi Varhaiskasvatuspäivän materiaaleina on Maija Hurmeen kuvittama Nyt on ilmaisun aika -juliste, joka ilmestyy Lastentarhan 1/20 liitteenä. Lehden teema on: Lapsella on oikeus ilmaisuun.

Aineistot löytyvät VOL:n aineistot-sivulta, jonne pääset myös TÄÄLTÄ 

 Varhaiskasvatuspäivä somessa

Edellisten vuosien tapaan haastamme tuomaan varhaiskasvatuspäivää esiin myös sosiaalisessa mediassa. Voit ladata itsellesi sopivat somekehykset Facebookissa edellisen vuoden tapaan.

Kannustamme lisäksi ottamaan kuvan itsestä tai kollegasta kädessä kyltti tai paperi, jossa lukee joku itselle mieleinen allaolevista Inkeri Ruokosen artikkelin väliotsikoista ja jakamaan kuvan somessa. Nämä väliotsikot löydät myös Nyt on ilmaisun aika -julisteen kääntöpuolelta.

-Varhaiskasvatuksen opettaja on lapsen ensimmäinen taidekasvattaja

-Lapset oman kulttuurinsa ja taiteensa luojina

-Laulavasta sylistä nousee laulava lapsi

-Varhaiskasvatuksen taide kulttuurisen kasvatuksen ja sivistyksen perustana

Voit haastaa tähän mukaan myös kollegasi, työnantajan edustajan, tuntemasi järjestön (edustajan), kansanedustajan tai kuntapäättäjän. Kehoittamalla heitä ottamaan itsestään kuvan somekyltin kanssa ja jakamaan sen somessa, aihetunnisteen kera.

Käyttämämme aihetunnisteet eli hastagit ovat: #vakapäivä #varhaiskasvatus #varhaiskasvatuspäivä #vakaope #vakaerkka #vakapomo

 

Varhaiskasvatus tutuksi päättäjille -teemaviikkoa vietetään 9.-13.3.2020. 

Teemaviikon torstaina vietetään Valtakunnallista varhaiskasvatuspäivää. Voitte halutessanne alueellanne yhdistää teemaviikon ja Varhaiskasvatuspäivän aamubrunssin tai kahvitteluhetken.

Kuva: Maija Hurme