Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuspäivää vietetään tänä vuonna teemalla Lapsella on oikeus ilmaisuun.

Aloitamme tänä vuonna uuden kappaleen historiaa Varhaiskasvatuksen Opettajien Liittona. Nimimuutos Lastentarhanopettajaliitosta Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitoksi sinetöitiin valtuustossa lokakuussa 2019.

Varhaiskasvatuspäivän vietto alkoi vuonna 1988, päivähoitopäivänä. Päivän tavoitteena on tuoda varhaiskasvatuksen opettajan ja erityisopettajan arvokas työ ja merkitys näkyväksi. Nyt yli kolmekymmentä vuotta myöhemmin Varhaiskasvatuspäivä on vakiintunut juhlapäivä päiväkodeissa. Varhaiskasvatuspäivää vietetään 12. maaliskuuta 2020 teemalla Lapsella on oikeus ilmaisuun.

Miksi Lapsella on oikeus ilmaisuun-teema?

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toteutumista varhaiskasvatuksessa. Arviointi julkaistiin syksyllä 2019. Siinä todettiin, että taidekasvatusta, kuten ilmaisua, musiikkia, liikuntaa, lukutaidon valmiuksia ja monilukutaitoa vahvistavan toiminnan sisällöissä on varhaiskasvatuksessa monin paikoin heikkouksia. Tämä korostui erityisesti alle 3-vuotiaiden osalta. Karvin arvioinnissa todettiin myös, että taidekasvatuksen ulkoistaminen ulkopuolisille toimijoille kuten taidepedagogeille ja musiikkileikkikoulun vetäjille tuotti varhaiskasvatuksen perustoimintaa köyhdyttävää ja eriarvoistavaa toimintaa. Monipuolinen taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun houkutteleva toiminta kuuluu varhaiskasvatuksen perustehtävään, ja sitä tulee tarjota ilman erillistä maksua kaikille varhaiskasvatuksessa oleville lapsille.

Lastentarhan artikkeli: Varhaiskasvatuksen laatu vaihtelee 

Tämän vuoden Varhaiskasvatuspäivänä on tarpeen korostaa päiväkodeissa toteutuvaa taidekasvatusta. Suunnitellun, ohjatun ja säännöllisen taidekasvatuksen monipuolisen toteutumisen turvaa varhaiskasvatuksen opettajan vahva pedagoginen osaaminen ja taito. Taidekasvatus on varhaiskasvatuksen opettajan keskeistä erityisosaamista ja varhaiskasvatuksen vaikuttavuus liittyy juuri taidekasvatukseen, joka on varhaiskasvatuksen päivittäistä perustoimintaa. Haastammekin toteuttamaan päiväkodeissa taidekasvatusta Varhaiskasvatuspäivänä.

Varhaiskasvatuksen opettaja on lapsen ensimmäinen taidekasvattaja

Tämän vuoden Varhaiskasvatuspäivän materiaalina on Turun yliopiston varhaiskasvatuksen pedagogiikan professori Inkeri Ruokosen laaja artikkeli Varhaiskasvatuksen taidekasvatus – leikkiä, lumousta, oppimista ja hyvää elämää. Ruokonen on kirjoittanut artikkelin Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitolle.Artikkelin tarkoituksena on välittää tietoa taidekasvatuksen merkityksellisyydestä lapsen kehitykselle varhaisvuosina sekä vahvistaa taidekasvatuksen asemaa varhaiskasvatuksen arjessa. Monipuolisen ja säännöllisen taidekasvatuksen tulee kuulua jokaisen lapsen perusoikeuksiin.

Tämän lisäksi Varhaiskasvatuspäivän materiaaleina on Maija Hurmeen kuvittama Nyt on ilmaisun aika -juliste, joka ilmestyy Lastentarhan 1/20 liitteenä. Lehden teema on: Lapsella on oikeus ilmaisuun.

Lisätietoa Varhaiskasvatuspäivästä saat EDUCA-tapahtumassa 24.-25.1.2020 Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton osastolta. Aineistot julkaistaan lähempänä Varhaiskasvatuspäivää.

Kuva Maija Hurme