Ohita navigaatio

Kestävän kehityksen tietoja ja taitoja varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen.

Varhaislapsuudessa lapset kehittyvät nopeasti, heidän persoonallisuutensa muodostuu vauhdilla ja moraalikäsitys rakentuu. Kun lapsille luodaan erilaisia kokemuksia ja mahdollisuuksia oppia, heidän maailmankuvansa laajenee ja kehittyy.

Globaalikasvatuksen aloittaminen jo varhaiskasvatuksessa on tärkeää

Aktiivisen ja tiedostavan maailmankansalaisuuden perusta voidaan luoda jo varhaiskasvatusiässä kehittämällä lasten tietoja ja taitoja yhdenvertaisuudesta, kestävästä kehityksestä ja ihmisoikeuksista.

Sen vuoksi globaalikasvatuksen aloittaminen jo varhaiskasvatuksessa on tärkeää. Sen avulla lapset oivaltavat, että he voivat itse vaikuttaa kestävän kehityksen toteutumiseen omassa ympäristössään ja auttaa tasa-arvoisemman maailman rakentamisessa.

Näillä oivalluksilla on pysyvä vaikutus lasten ajattelumaailmaan, mikä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan toimia yhtäläisten ihmisoikeuksien ja kestävän kehityksen edistäjinä.

Globaalikasvatus tarjoaa lapsille keinoja tutustua muihin kulttuureihin

Varhaiskasvatussuunnitelma korostaa, että toimiva vuorovaikutus edellyttää oman ja muiden kulttuurisen ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kunnioittamista.

Yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on lisätä lapsen kulttuurista osaamista ja kannustaa tutustumaan muihin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin. Globaalikasvatus tarjoaa tähän keinoja ja samalla lapset saavat mahdollisuuden vahvistaa omaa kulttuuri-identiteettiään.

Kestävä kehitys mukaan päiväkotien arkeen

Kestävän kehityksen lisääminen päiväkotien ja koulujen arkeen voi tapahtua pienin askelin ja käyttäen keinoja, jotka ovat lapsille tuttuja ja samaistuttavia.

Lapset ovat aktiivisia oppijoita ja heille oppiminen tapahtuu luontevimmin leikkien, liikkuen, tutkien ja luovien menetelmien kautta. Aikaisemmat kokemukset, mielenkiinnon kohteet ja osaaminen toimivat oppimisen lähtökohtana, joten näihin on hyvä linkittää aiheita, jotka voisivat tuntua muuten vaikeilta.

Varhaiskasvattajat ovat lapsille tärkeitä roolimalleja ja voivat edistää kestävän kehityksen arvoja omalla esimerkillään sekä keskusteluissaan lasten kanssa. Interpedian tuottamat globaalikasvatusmateriaalit on suunniteltu tukemaan opettajien työtä ja tarjoamaan konkreettisia välineitä, jotka innostavat lapsia oppimaan kestävästä kehityksestä ikätasolle luontevalla tavalla.

INFOBOX:

Interpedian globaalikasvatushanke edistää kestävän kehityksen tietoja ja taitoja varhaiskasvatuksessa

Interpedian hanke Varhaiskasvatuksesta maailmankansalaiseksi: Agenda 2030 ja lapsen oikeudet tutuksi päiväkodissa ja esikoulussa edistää kestävän kehityksen tietoja ja taitoja suomalaisessa varhaiskasvatuksessa.

Vuoden 2022 alussa julkaistussa, päiväkoti-ikäisille suunnatussa oppimispelissä Makedan Päiväkestävän kehityksen peli käsitellään etiopialaisen lapsen päiväkotipäivän kautta lapsen oikeuksia ja kestävän kehityksen tavoitteita ikäryhmälle sopivalla tavalla.

Myöhemmin vuonna 2022 julkaistava, esikouluille suunniteltu Kestävän kehityksen tehtävärata käsittelee näitä teemoja globaalin etelän lasten tarinoiden kautta.

Interpedia myös kouluttaa varhaiskasvatuksen opettajia ja opiskelijoita globaalikasvatuksen mahdollisuuksista, kehityskysymyksistä ja eettisestä kehitysviestinnästä.

Kaksivuotinen hanke saa ulkoministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea.

Makedan päivä -kestävän kehityksen peliä voi nyt tilata Interpedialta ilmaiseksi osoitteesta kummi@interpedia.fi. Lisäksi kaikki hankkeessa tuotetut materiaalit ovat valmistuttuaan vapaasti ladattavissa Interpedian verkkosivuilta.

 

Jenni Ahde ja Maija Björk
Interpedia ry

Interpedia on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka toiminta perustuu YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteisiin.