Ohita navigaatio

Suuntana kaksivuotinen esiopetus

Oikeus oppimiseen ja iloon olivat kantavia ajatuksia viime vuosikymmenen puolella toteutetussa esiopetuksen ops-uudistuksessa. Nämä esiopetuksen lasten oikeudet vahvistuvat, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluksi. Kokeiluun liittyvä kokeilulaki on parhaillaan lausuntokierroksella.

Kokeilun tarkoituksena on tosiaan kokeilla ja saada laajasti tietoa siitä, mitä kaksivuotinen esiopetus käytännössä tarkoittaa. Mitä pitää ottaa huomioon, ratkaista ja mitä kehittää, jotta uusi maksuton osa oppimisen polulla voitaisiin tarjota jatkossa kaikille 5-6 -vuotiaille lapsille. Kyse ei ole helposta rastista! Tämän huomasimme Opetushallituksessa, kun mietimme aiempaa laajemman esiopetuksen toteuttamisen reunaehtoja runsas vuosi sitten. Raporttimme Kaksivuotinen esiopetus löytyy verkosta ja nostaa esille monia niistä kodista, joita nyt on ministeriössä pyritty ratkaisemaan kokeilulain valmistelussa – rohkeasti ja hyvällä otteella. Luulen, että hyvästä valmistelusta huolimatta eteen nousee pulmia ja juuri tästä syystä kokeilua tarvitaan.

Helppoa ei ole ollut ennenkään. Nykyinen esiopetus on ollut pitkän ja sitkeän kehittelytyön tulos. Ja lopputulos on varsin mainio! Eskari tunnetaan, lähes kaikki lapset osallistuvat innolla eskarityöhön, jota vanhemmat arvostavat. On selvää, että eskariopettajat tekevät hienoa työtä. Silti esiopetus jää helposti vähän katveeseen, huomaamattomaksi. Esimerkkejä tästä on näkynyt muun muassa korona-ajan ohjeissa, eskari unohtui monessa kohdassa, ainakin aluksi.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun on luotu tutkijoiden avulla koe-kontrolli-asetelma, joka takaa sen, että kaksivuotisuuteen liittyvät tekijät saadaan varmemmin esille kokeilun tuloksia arvioitaessa. Tieteellinen asetelma tarkoittaa myös sitä, että mukaan pääsevät kunnat ja toimipisteet valitaan mukaan satunnaisesti. Tämä voi olla ikävä uutinen niille monille kunnille, jotka ovat jo kertoneet halukkuutensa kehittää kaksivuotista esiopetusta. Toivottavasti hallituksen rahat riittävät mahdollisimman laajan joukon mukaan tulemiseen.

Meillä Opetushallituksella on ilo olla mukana kehittämistyössä. Laadimme uudet perusteet kaksivuotiselle esiopetukselle tulevan tammikuun loppuun mennessä. Näin kokeilukunnat pääsevät pohtimaan pedagogiikan kehittämistä ja laatimaan opsiin omat osuutensa. Kaksivuotisen eskarin ovet avautuvat elokuussa 2021. Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen tarvitsemme mukaan kaikkia tietä ammattilaisia.

Nyt onkin aika arvioida, ajatella ja haaveilla! Mikä on esiopetuksessa kestävää, mitä kannattaa säilyttää? Mitä uutta voisimme tuoda mukaan, kun aikaa on yhden vuoden sijasta kaksi? Mitä taitoja eskarilaiset tarvitsevat ja mistä he innostuvat tässä vaiheessa oppimisen polkua? Miten rakennamme entistä parempaa yhteistyötä alkuopetuksen kanssa? Millaisia oppimisympäristöjä käytämme? Voisimmeko vahvistaa tiedekasvatusta, mikä on monessa maassa luonteva osa varhaisvuosien opiskelua? Entäs musiikki, jonka merkityksestä oppimiselle on tullut mielenkiintoista uutta tutkimusta? Kokoamme tieteellistä tietoperustaa, mutta yhtä tärkeää on myös käytännön asiantuntemustieto. Tervetuloa mukaan kehittämään, palautetta saa lähettää vaikka heti!

Arja-Sisko Holappa

Opetusneuvos

Opetushallitus