Ohita navigaatio

Varhaiskasvatus jokaisen lapsen sivistykselliseksi perusoikeudeksi!

Eduskuntavaalit ovat 14. huhtikuuta ja niiden tulee olla kasvatus- ja koulutusvaalit.

Varhaiskasvatuslaki tuli päivitettynä voimaan viime syksynä, mutta siihen jäi vielä tarkemmin määrittelemättä mm. pedagoginen varhaiskasvatus, kasvun ja oppimisen tuki ja vuorohoito. Tulevan hallituksen ja eduskunnan tulee saattaa muun muassa nämä puutteet kuntoon. Varhaiskasvatuksen on oltava jokaisen lapsen sivistyksellinen perusoikeus. Lastentarhanopettajaliitto on laatinut eduskuntavaalitavoitteet tämän sivistyksellinen perusoikeuden toteutumiseksi. Vaalitavoitteet löydät pian liiton nettisivuilta ja voit noutaa vaaliesitteen myös 25.-26. tammikuuta Educa-messuilta liiton osastolta 6m68.

Educassa alkaa lauantaina kello 11.30 suuri vaalipaneeli, missä puoluejohtajat käynnistävät kuuman vaalikevään. Heillä on mahdollisuus kertoa kuinka kasvatusta ja koulutusta kehitetään ensi vaalikaudella. Millaisella osaamisella turvataan maan kilpailukyky ja riittävä työvoima? Entä mitä tehdään oppivelvollisuudelle? Mitkä asiat ovat puolueelle tärkeitä kasvatuksessa ja opetuksessa, mihin he ovat valmiita panostamaan.

Meille varhaiskasvatuksen opettajille on tärkeää, että jokaisella yli kolmevuotiaalla lapsella on oikeus osallistua opettajan johdolla tapahtuvaan päivittäiseen varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatuksen tulee olla esiopetuksen tavoin osapäiväisesti maksutonta. Jo nyt useat kunnat ovat mukana 5-vuotiaiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilussa. Säännöllinen, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen opettajajohtoinen pedagoginen varhaiskasvatus on vaikuttavaa ja tuloksellista sekä lapsen edun mukaista. Laadukas varhaiskasvatus tarvitsee myös johtajan, jolla on hallittava kokonaisuus ja aikaa pedagogiseen johtamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Varhaiskasvatuslakiin tulee määritellä pedagoginen varhaiskasvatus opettajan vastuulla olevaksi toiminnaksi. Tällä hetkellä lain mukaan varhaiskasvatusta on myös perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Päiväkodeissa oppimisympäristön tulee olla turvallinen ja tilojen terveelliset. Lapsiryhmät tulee muodostaa niin että opettajalla on aikaa ohjata ja opettaa lapsille vuorovaikutustaitoja. Pysyvät ja kiinteät ryhmät luovat turvaa ja edesauttavat sensitiivisen vuorovaikutuksen syntymistä. Varhaiskasvatuksen resurssit on saatava kuntoon eikä ryhmäkoolla kikkailua tule sallia.

Varhaiskasvatuslaista puuttuu myös määritelmä lapsen kasvun ja oppimisen tuesta. Tämä asettaa maamme lapset hyvin eriarvoiseen asemaan riippuen siitä, missä kunnassa he sattuvat asumaan. Toisissa kunnissa on tukea tarjolla monipuolisesti, erityisryhmistä ryhmissä toimiviin varhaiskasvatuksen erityisopettajiin ja pienennettyihin ryhmiin. Toisissa kunnissa lapsen saama tuki voi tarkoittaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultaatiota ryhmän henkilökunnalle. Varhaiskasvatuksen erityisopettajien koulutusmääriä tulee lisätä vastaamaan varhaiskasvatuksen tarpeita ja resurssit tulee saada kuntoon koko Suomessa. Erityisopettajamitoituksen tulee olla varhaiskasvatuksessa 1:100 ja esiopetuksessa 1:50 ja lapsen oikeus tarvitsemaansa tukeen pitää kirjata varhaiskasvatuslakiin.

Yksityisen varhaiskasvatuksen osuus kasvaa voimakkaasti. Perusopetuslaissa on linjattu, että opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Varhaiskasvatuslaissa ei tällaista säätelyä enää ole, vaikka alun perin niin säädettiin vuonna 1973. Voiko suomalaisen koulutusjärjestelmän ensimmäinen vaihe olla voittoa tavoittelevaa liiketoimintaa, kun muilla koulutusasteilla voitontavoittelu on rajattu pois? Mielestäni ei voi!

Näistä ja muita varhaiskasvatuksen tärkeistä kysymyksistä pitää keskustella eduskuntavaaliehdokkaiden kanssa eri vaalitilaisuuksissa. Vaalien jälkeen ota rohkeasti yhteyttä alueesi kansanedustajiin ja jatka keskustelua näiden tärkeiden asioiden äärellä. Pitkäjänteisellä vaikuttamistyöllä viemme tärkeitä tavoitteita eteenpäin.

Keväällä on toisetkin tärkeät vaalit. JUKOn luottamusmiesvaalit järjestetään paikallisesti huhtikuun loppuun mennessä. Nykyiset pääluottamusmiehet tiedottavat asiasta. Asetu rohkeasti ehdolle luottamusmieheksi – sinua tarvitaan edistämään varhaiskasvatuksen opettajien, erityisopettajien, johtajien ja asiantuntijoiden edunvalvontaa.

Sari Laitinen

varhaiskasvatuksen opettaja

LTOL:n hallituksen jäsen

JUKO/OAJ luottamusmies, varhaiskasvatus ja esiopetus

Kotka