Ohita navigaatio

Ebeneser-säätiön palkinto professori Kirsti Karilalle varhaiskasvatuksen eteen tehdystä työstä

Ebeneser-säätiön hallitus palkitsi varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karilan kunnianosoituksena pitkään jatkuneesta työstään suomalaisen varhaiskasvatuksen hyväksi. Tunnustuspalkinto sisältää palkinto-osan, jonka arvo on 3 000 euroa. Palkinnon luovutti säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Inkeri Ruokonen Ebeneser-päivän juhlassa.

Ruokonen korosti kiitospuheessaan Kirsti Karilan pitkäjänteistä ja johdonmukaista työtä suomalaisen varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. Karila on ollut mukana kansallista lapsistrategiaa pohjustavassa ohjaus- ja tutkijaryhmässä vaikuttamassa siihen, että kaikkien merkittävien poliittisten ja yhteiskunnallisten päätösten yhteydessä tulee tehdä myös lapsivaikutusten arviointi. Karila on ollut vahvasti mukana vaikuttamassa vuonna 2018 voimaan tulleen varhaiskasvatuslain sisältöön. Uusi varhaiskasvatuslaki oli merkityksellinen varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen näkökulmasta, sillä se kehitti päiväkotien henkilöstörakennetta nostamalla korkeakoulutettujen määrää sekä selkeytti eri koulutuksen saaneiden tehtävänimikkeitä, Ruokonen sanoi.

Palkinnon myöntämiseen painoi myös Kirsi Karilan merkittävä akateeminen ura.

-Kirsti Karila on johtanut lukuisia varhaiskasvatuksen tutkimushankkeita, nostoina mainitsen mm. parhaillaan käynnissä olevat CHILDCARE-hankeen ja EU-rahoitteisen InTrans, Inclusive Transition Across Early Years – konsortiohankeen, Ruokonen sanoi.

Ruokonen totesi Kirsti Karilan kirjoittaneen lukuisia varhaiskasvatuksen alan oppikirjoja, ministeriön selvityksiä ja raportteja ja runsaasti vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleja. Professori Karila on alallaan erittäin arvostettu myös kansainvälisissä yhteyksissä. Laajamittaisessa, kansallisessa ja kansainvälisessä varhaiskasvatuksen eteen tekemässä työssään, niin opetuksen ja tutkimuksen, kuin yhteiskunnallisen vaikuttamisen alueilla, professori Karila on aina korostanut varhaiskasvatuksen suurta merkitystä ja vaikuttavuutta lasten elämälle, yhteiskunnalle ja koko koulutusjärjestelmälle, Ruokonen summasi.

Merkittävää on se, että Karila on aina painottanut henkilöstön korkean koulutuksen merkitystä varhaiskasvatuksen laadulle ja on tinkimättömästi puolustanut kaikkien lasten oikeutta osallistua yhdenmukaisesti ja tasa-arvoisesti laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, Ruokonen totesi puheensa lopuksi.

Varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila työskentelee Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Lisäksi hän on Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin puheenjohtaja. Varhaiskasvatuksen tutkimuksen puolella Karila on pitkään tutkinut erityisesti ammatillisuutta, kulttuurisia muutoksia sekä varhaiskasvatuksen kansallista että paikallista politiikkaa ja näiden merkitystä varhaiskasvatuksen arjessa toimivien lasten, perheiden ja ammattilaisten näkökulmasta. Karila on tehnyt pitkän uran varhaiskasvatuksen opettajien kouluttajana ensin Tampereen lastentarhanopettajaopistossa ja sittemmin Tampereen yliopistossa.

Kirsti Karila on palkittu aiemmin vuoden koulutusvaikuttajana Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n tunnustamana ja Tampereen yliopiston Vuoden yliopistoteko -palkinnon ansioistaan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa.

Ebeneser-säätiö jakaa tunnustuspalkinnon lasten hyväksi tehdystä työstä joka toinen vuosi. Tunnustuspalkinto myönnetään yksityiselle henkilölle tai yhteisölle, joka on merkittävällä tavalla edistänyt lasten etua ja hyvinvointia.

Ebeneser-säätiö edustaa suomalaisen varhaiskasvatuksen ja lastentarhanopettajakoulutuksen historiaa. Ebeneser-säätiön tarkoituksena on tukea varhaiskasvatusta ja vanhemmuutta sekä vaalia lastentarhatyön kulttuurihistoriallista merkitystä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee ja edistää varhaiskasvatuksen tutkimusta ja koulutusta sekä osallistuu yleiseen kasvatustoimintaan ja ylläpitää Lastentarhamuseota ja -arkistoa.