Ohita navigaatio

Educan varhaiskasvatus-tärpit

Kokosimme tammikuun lopulla järjestettävän Educa-messujen ohjelmasta varhaiskasvatukseen liittyviä  tärppejä. Lopullinen ohjelmatilanne kannattaa vielä tarkistaa messuilla. VOL on jälleen mukana, nyt osastolla 6m90. Tervetuloa piipahtamaan!

Avaimia laadukkaaseen varhaiskasvatukseen

Laadukas, inklusiivinen oppimisen polku on tärkeä tavoitteemme. Samalla on kyse melkoisen laajasta kokonaisuudesta. Mitä inkluusiolla tarkoitetaan? Mistä aineksista laatu koostuu? Tule mukaan kuulemaan OPH:n asiantuntijoita ja kokoamaan avaimia omaan työhösi.

 • Aika: 26.1.2024 11:15 – 11:30
 • Paikka: Taito
 • Esiintyjät: Arja-Sisko Holappa, Kati Kaplin-Sainio, Opetushallitus

Tarinoiden lumoa ja lukemisen iloa

Lukeva varhaiskasvatus -toimintatapa tarjoaa monilukutaidon materiaaleja ja täydennyskoulutusta varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Toimintatapa tukee myös varhaiskasvatuksen yhteistyötä sekä huoltajien että kirjastojen kanssa. Ohjelmassa esitellään myös eteiskirjaston konsepti. Tule kuulemaan hyviä vinkkejä siitä, miten edistät lukemista omassa työssäsi ja miten voit rakentaa oman eteiskirjaston.

 • Aika: 26.1.2024 11:30 – 11:45
 • Paikka: Taito
 • Esiintyjät: Belinda Kardén, Niina Mähönen

Hallitusohjelma kasvatus- koulutus ja tutkimusalan näkökulmasta

Pääministeri Orpon hallitusohjelman plussat ja miinukset kasvatus- ja koulutus- ja tutkimusalan näkökulmasta. Keskustelijoina OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen ja koulutuspolitikan päälliköt Niina Jurva ja Jaakko Salo

 • Aika: 26.1.2024 13:45 – 14:15
 • Paikka: Open Lounge

Tillit och ansvar – om demokrati i skolan

En diskussion om hur demokratin förverkligas från småbarnspedagogik till andra stadiet och hur vi förhåller oss till den. Hur kan vi föra diskussionen för att slå vakt om de värderingar och människorättsfrågor som ligger till grund för demokratin? Hur organiseras och leds en demokratisk verksamhetskultur?

Paneldiskussion med Anna Mikander, undervisningsråd, undervisnings- och kulturministeriet, Tony Björk, rektor, Mattlidens skola, Tom Gullberg, äldre universitetslektor, Åbo Akademi.

 • Aika: 26.1.2024 14:30 – 15:00
 • Paikka: Hörnan

Joku Roti! Rotia päiväkodin johtajien omaan työaikaan!

Miten päiväkodin johtajien työaika saadaan riittämään kaikkiin työtehtäviin? Tarvitseeko johtajan olla tavoitettavissa työajan ulkopuolella ilman varallaoloa? Tule kuuntelemaan, miten saadaan Rotia päiväkodin johtajille.

 • Aika: 26.1.2024 15:15 – 15:45
 • Paikka: Open Lounge
 • Esiintyjät: Kirsi Sutton, Niku Tuomisto, OAJ

Varhaiskasvatuksen seminaari

 • Aika: 27.1.2024 10:30 – 13:30
 • Paikka: Tahto
 • Esiintyjät: Minttu Ilveskivi, Auli Setälä, OAJ

Varhaiskasvatus tällä hallituskaudella

klo 10.30 – 10.45 Ajankohtaiskatsaus varhaiskasvatukseen tällä hallituskaudella
Esiintyjä: Kirsi Alila, opetusneuvos, Opetus- ja kulttuuriministeriö

klo 10.45 – 10.55 Varhaiskasvatus tällä hallituskaudella OAJ:n näkökulmasta
Esiintyjä: erityisasiantuntija Auli Setälä, OAJ

klo 10.55 – 11.35 Laadukas varhaiskasvatus kaikille – paneelikeskustelu
Keskustelijoina: Virpi Mattila, varhaiskasvatuksen johtaja, suomenkielinen varhaiskasvatus, Espoon kaupunki, Tuomas Sarkkinen, arviointiasiantuntija, varhaiskasvatus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus, Mika Tiihonen, varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja, Kajaanin kaupunki
Paneelin juontaa erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi, OAJ

klo 11.35-11.45 Paneelikeskustelun yhteenveto erityisasiantuntija Minttu Ilveskivi, OAJ

Millaisia haasteita päiväkodin johtajat kokevat työssään ja miten he suhtautuvat heille asetettuihin vaatimuksiin?

Puheenvuorossamme tarkastelemme Osaava varhaiskasvatus -tutkimusprojektissa kerätyn tutkimusaineiston avulla varhaiskasvatustyön tehostamisen vaikutuksia päiväkodin johtajien työhön. Keskitymme tehokkuuspuheen ja itselle merkityksellisten arvojen kohtaamisen myötä syntyviin ristiriitoihin ja tuomme esiin, miten työssä jatkuvasti läsnä oleva arvoristiriita vaikuttaa johtajien työssä jaksamiseen ja kuormittumiseen.

 • Aika: 27.1.2024 11:50 – 12:20
 • Paikka: Tahto
 • Esiintyjät: Jaana Pesonen, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto ja
  Satu Valkonen, yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto

Tuen toteutuminen varhaiskasvatuksessa

Lapsella on oikeus saada tukea osana varhaiskasvatuksen toimintaa.
Tuen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa tiedetään kuitenkin edelleen huomattavan vähän.
Esityksessä pohditaan, mitä tiedämme tutkimuksen valossa lapsen tuen toteutumisesta ja millaisiin tekijöihin tulisi kiinnittää huomiota varhaiskasvatustyön arjessa, jotta lapsen tuen toteutumista ja vaikuttavuutta voitaisiin luotettavasti arvioida.

 • Aika: 27.1.2024 12:25 – 12:55
 • Paikka: Tahto
 • Esiintyjät: Noora Heiskanen, Itä-Suomen yliopisto

Yksilölliset erot varhaisissa matemaattisissa taidoissa, toiminnanohjauksessa, motorisissa taidoissa ja fyysisessä aktiivisuudessa

Onko pienten lasten fyysisellä aktiivisuudella ja motorisilla taidoilla yhteys toiminnanohjaukseen ja varhaisten matemaattisten taitojen oppimiseen? Tulokset osoittavat, että pienet lapset liikkuvat suositusten mukaan, mutta liikkumisen ja oppimisen välisissä yhteyksissä on eroja eri taitojen ja lapsien välillä.

 • Aika: 27.1.2024 13:00 – 13:30
 • Paikka: Tahto
 • Esiintyjät: Pirjo Aunio, professori, erityispedagogiikka, Helsingin yliopisto

Joku Roti! Varhaiskasvatus

Miten varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön työaika saadaan riittämään kaikkiin työtehtäviin? Tarvitseeko minun vastata työajan ulkopuolella esimerkiksi vuoronvaihtoihin liittyviin kysymyksiin? Tule kuuntelemaan, miten saadaan Rotia varhaiskasvatuksen.

 • Aika: 27.1.2024 13:45 – 14:15
 • Paikka: Open Lounge
 • Esiintyjät: Kirsi Sutton, erityisasiantuntija, työmarkkinaedunvalvonta, OAJ

Otetaan puheeksi – hyvät käytännöt lastensuojelun ja varhaiskasvatuksen yhteistyössä

Lapsen hyvinvoinnin, kehityksen ja oppimisen kannalta on tärkeää, että lapsi ja hänen perheensä saavat tarvitsemansa tuen. Toisinaan tähän tarvitaan sosiaalihuollon tai lastensuojelun apua. Näissä tilanteissa on tärkeää, että yhteistyö toimii saumattomasti.

Paneelikeskustelussa pureudutaan varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun yhteistyön kysymyksiin eri näkökulmista. Esimerkiksi pohditaan mitä tarkoittaa eri toimijoiden yhteinen lasten suojelun tehtävä ja mikä on varhaiskasvatuksen rooli vanhempien ja perheen tukena. Lisäksi nostetaan esille hyviä käytäntöjä huolten puheeksi ottamiseen ja yhteydenottoon sosiaalihuoltoon.

 • Aika: 27.1.2024 15:00 – 15:45
 • Paikka: Tahto
 • Esiintyjät: Marjo Alatalo, Laura Francke, Ritva Korpinen, Sami Luoto, Riina Mattila, Kaisu Muuronen, Annukka Paasivirta

Hur säkrar vi kompetensen inom småbarnspedagogiken?

Under senare år har media och olika rapporter lyft fram utmaningarna inom småbarnspedagogiken
gällande den nationella bristen på behöriga lärare. En av de viktigaste åtgärderna för att få den
krisartade situationen under kontroll är flerformsutbildning med målet att få flera behöriga lärare
inom småbarnspedagogiken. I panelen kommer vi att diskutera hur vi gemensamt finner lösningar
för dessa utmaningar. Vad kan lärosätena, arbetsgivarna och andra aktörer göra tillsammans för att
åtgärda situationen? Vilka utmaningar finns fortfarande?

Panelen: Katri Hansell, ämnesansvarig och forskningsledare inom småbarnspedagogik, Åbo Akademi, Anna Buss, projektledare och samordnaren bakom flerformsutbildning till lärare inom
småbarnspedagogikens, Åbo Akademi
Representanter från arbetsgivarna, chef för småbarnspedagogik Simone Envall (Vörå) och ledande
daghemsföreståndare Tove Nummelin (Esbo)
Studerande från flerformsutbildningen inom småbarnspedagogiken

 • Aika: 27.1.2024 15:45 – 16:15
 • Paikka: Hörnan