Ohita navigaatio

Fortbildningsprogram för matematikundervisning

LUMATIKKA är ett fortbildningsprogram för lärare inom småbarnspedagogik, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och på andra stadiet som i sitt arbete undervisar i matematik. Utbildningen ger elevcentrerade, aktiverande och konkreta verktyg som hjälper läraren att väcka och öka elevernas intresse för matematik! Utbildningen utgår från de senaste forskningsrönen som tagits fram av didaktikexperter och som du kan få stöd av i utvecklingen av din egen undervisning.

Du kan avlägga hela utbildningsprogrammet på 15 studiepoäng eller enskilda kurser utifrån dina egna behov och din egen kalender, i sin helhet på nätet. Ett antal olika nätkurser börjar varje termin under åren 2018-2022, och du kan avlägga dem i din egen takt eller alternativt följa ett gemensamt studieschema.

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen, och den är avgiftsfri för alla deltagare. Fortbildningsprogrammet är ett samarbete mellan sju universitet och yrkeshögskolor, och det koordineras av LUMA-center Finland-nätverket. Bekanta dig närmare med programmet https://lumatikka.luma.fi eller kontakta oss info@lumatikka.luma.fi.

Nätstudier hösten 2021: 30.8–28.11

Programmets avgiftsfria kurser kan avläggas på MOOC.helsinki.fi-tjänsten inom tidsperioden 30.8-28.11.2021. Under den här perioden rekommenderas det att kursdeltagarna håller sig till det gemensamma, men flexibla, kursschemat. Kursen följs av en bedömningsperiod, då utbildarna bedömer deltagarnas kursprestationer och vid behov ber deltagarna komplettera sina inlämnade uppgifter.

Det är möjligt att anmäla sig ända tills 23.8. De som anmält sig på förhand får instruktioner för registrering på kursplattformen ungefär en vecka före kursstart.

Tillämpliga kurser för lärare inom småbarnspedagogik och i förskoleundervisning inom ramen för den svenska LUMATIKKA-fortbildningen:

LUMATIKKA1 – gemensam del för alla deltagare (3 sp)

  • På matematikstigen från småbarnspedagogiken till andra stadiet: kursbeskrivning

LUMATIKKA2 – stadiespecifik del (6 sp)

  • Matematik inom småbarnspedagogik och förskola – med barnet i centrum: kursbeskrivning

LUMATIKKA3 – valfri del (3 x 2 sp = tot. 6 sp)