Ohita navigaatio

Neukkarikiertue päättyi Jyväskylään

Jyväskylän alueellisilla neuvottelupäivillä keskustelua herätti varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, kehittämis- ja arviointiajan toteutuminen, uusien tehtävänimikkeiden käyttöönotto, yksityisten päiväkotien ylityö- ja vuoronvaihtokielto sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liiton JHL:n lakko 22.-23.10. ja sen vaikutukset päiväkotien ruokahuoltoon.
Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen totesi Jyväskylän alueelliset neuvottelupäivät avatessaan, että uuden varhaiskasvatuslain toimeenpano on käynnistynyt hyvin. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävänimikkeet on otettu käyttöön jo yli 40 kunnassa. Lisäksi runsaassa 60 kunnassa nimikkeiden muutos on käsittelyssä.

Ensimmäiset varsinaiset varhaiskasvatuksen sosionomit valmistuvat vuoden 2023 jälkeen. Yliopistojen lastentarhanopettajakoulutus muutettiin valtioneuvoston päätöksellä varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseksi. Pakanen kertoi myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päivityksestä, jota parhaillaan tehdään Opetushallituksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta päivitetään kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat keväällä 2019.

Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotisjuhlavuotta vietetään ensi vuonna. Juhlavuotta vietetään erilaisin tapahtumin, joista ensimmäinen on Lastentarhanopettajaliiton hallituksen juhlakokous tammikuussa. Vuoden aikana julkistetaan Lastentarhanopettajaliiton 100-vuotisjuhlakirja erityisessä juhlaseminaarissa ja liiton juhlavaltuusto pidetään huhtikuussa. Varsinainen juhlavuoden päätapahtuma on Lastentarhanopettajapäivillä Lahdessa, Pakanen jatkoi.

Ensi vuoden varhaiskasvatusta koskeviin tapahtumiin kuuluu myös huhtikuussa pidettävät eduskuntavaalit. Vaalien keskeiseksi kysymykseksi nousee oppivelvollisuuden laajentaminen ja se, pidennetäänkö sitä ylä- vai alapäästä. – Tähän liittyy kuitenkin monia kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa mihin lakiin 5-vuotiaiden esiopetus liittyisi ja mitä tapahtuu henkilöstön kelpoisuuksille. Selvää on, että 5-vuotiaiden esiopetus tulee tapahtua päiväkodeissa ja sen tulee varhaiskasvatuksen opettajan vastuulla, Pakanen korosti.

OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson avasi varhaiskasvatuksen opettajien SAK-aikaa ja sen tulkintaa. Lisääntynyt SAK-aika on tuonut näkyväksi opettajan suunnittelun. On oltava selvä rauha ja paikka SAK-ajan toteutumiselle. Jos SAK-ajan toteutumisen ajan kanssa on ongelmia, kehotan ottamaan rohkeasti oman alueen luottamusmieheen, Johansson sanoi. OAJ:n erityisasiantuntija Auli Setälä kävi yksityiskohtaisesti läpi uutta varhaiskasvatuslakia ja mitä lain muutokset käytännössä tarkoittavat.

Neuvottelupäivien yhteydessä saatiin osallistujilta katsaus SAK-ajan toteutumisesta ja vaihdettiin alueellisia varhaiskasvatuskuulumisia. Neuvottelupäiville osallistui varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja päiväkodinjohtajia keskisen Suomen alueelta.

Lastentarhanopettajaliiton alueelliset neuvottelupäivät pidettiin Jyväskylässä 18.-19.10.