Ohita navigaatio

Opettajaksi varhaiskasvatukseen!

Nykyään ymmärretään, että pohja kaikelle oppimiselle rakennetaan varhaislapsuudessa ennen kouluikää. Varhaiskasvatuksen opettajat luovat opetuksellaan tärkeän perustan lapsen koulupolulle ja elinikäiselle oppimiselle.

Varhaiskasvatuksen opettajat ja erityisopettajat tekevät pääosin työtä päiväkodeissa opettajina. Erityisopettajat saattavat lisäksi työskennellä useamman päiväkodin konsultoivina varhaiskasvatuksen erityisopettajina.  Varhaiskasvatuksen opettaja on kelpoinen antamaan esiopetusta, jolloin he työskentelevät joko päiväkodin tai koulun esiopetuksessa. Sairaaloissa toimii myös varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia. Varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa koko Suomessa, joten he työllistyvät erittäin hyvin.

Varhaiskasvatuksen opettajakoulutukseen voi hakeutua lukion tai ammatillisen koulutuksen pohjalta. Yliopistoissa suoritettava kasvatustieteen kandidaatin tutkinto antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen opettajana ja esiopetusta antavana opettajana. Kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen voi hakea kasvatustieteen maisteriopintoihin, joka tuottaa kelpoisuuden toimia päiväkodin johtajana ja hallinnon johtamis- ja asiantuntijatehtävissä.

Varhaiskasvatuksen opettajat ovat pedagogisia asiantuntijoita ja he vastaavat lapsiryhmänsä pedagogisesta toiminnasta. Varhaiskasvatuksen opettajaopinnoissa teoria ja tutkimustieto kohtaavat käytännön varhaiskasvatuksen. Varhaiskasvatuksen opettajan työ on mielenkiintoinen, koska yksikään päivä ei ole samanlainen.

Opintojen aikana on mahdollisuus valita erilaisia sivuaineita laajasta valikoimasta ja rakentaa näin omaa asiantuntijuuttaan. Sivuaineena voi opiskella esimerkiksi taito- ja taideaineita, erityispedagogiikkaa, kasvatuspsykologiaa tai vaikka johtamista.

Maisterintutkinnolla päiväkodin johtajaksi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon jälkeen sinulla on mahdollisuus opiskella kasvatustieteen maisteritutkinto, erityisalana varhaiskasvatus. Osana maisterintutkintoa voit suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.

Suoritettuasi kasvatustieteen maisteritutkinnon voit työskennellä monenlaisissa kehittämisen ja tutkimuksen tehtävissä sekä päiväkodin johtajana. Kandidaatti- ja maisterikoulutuksiin haetaan korkeakoulujen toisessa yhteishaussa.

Kevään 2023 hakuaika alkaa 15.3. ja päättyy 30.3. klo 15.00. Haku tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta.

Opettajana varhaiskasvatuksessa-esitteessä varhaiskasvatuksen opettaja, erityisopettaja, päiväkodin johtaja ja kasvatustieteen professori kertovat mikä varhaiskasvatuksen opettajan työstä tekee mielenkiintoisen ja lasten elämän kannalta merkittävän.

Opettajana varhaiskasvatuksessa-esite on julkaistu suomen- ja ruotsinkielisenä ja ne ovat tulostettavissa sekä ladattavissa verkkosivuiltamme.

Videolla kerrotaan, millaista on opiskella varhaiskasvatusta Oulun yliopistossa.

Oulun yliopisto

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja kertoo työstään

Åbo Academi

Itä-Suomen yliopisto

Turun yliopisto Rauman kampus

Jyväskylän yliopisto

Helsingin yliopisto

Tampereen yliopisto

OAJ: Opettajana varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa