Ohita navigaatio

Presidentti Tarja Halonen Lastentarhanopettajapäivillä: Hyvin koulutettu opettaja on koulutusjärjestelmän keskeinen voimavara

Presidentti Tarja Halonen käsitteli Lastentarhanopettajapäivien avajaisluennossaan subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta, jonka muodostumiseen hän oli keskeisesti vaikuttamassa toimiessaan sosiaali- ja terveysministerinä vuosina 1987–1990.

– Subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta tarkasteltiin pitkään perheen tilanteen kautta. Työttömyys tai sisaruksen kotihoito on vaikuttanut lapsen oikeuteen päästä varhaiskasvatukseen, Halonen sanoi ja jatkoi, että huolimatta nykyisen hallituksen päätöksestä palauttaa subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, vahingosta viisastuneena, sanoisin – varhaiskasvatusoikeutta kannattaa pitää jatkossakin silmällä.

Halonen muisteli puheenvuorossaan myös alle 3-vuotiaiden lasten saamista julkisen päivähoidon piiriin 1980-luvulla.

– Se oli valtava urakka. Kuntien ohjaaminen lain edellyttämiin toimenpiteisiin edellytti melkein käsivaraista ohjaamista ja kunta kunnalta seurattiin lain toimeenpanoa, jotta oikeus päivähoitoon toteutui jokaiselle lapselle, Halonen kertoi. Hän myös muisteli, miten päiväkotien lapsiryhmiä ryhdyttiin suurentamaan. Tämä tapahtui laskemalla lapsia tuplapaikoille. Vähän samaan tapaan kuin lentoyhtiöt myyvät ylipaikkoja lennoille. Onneksi tätä tapahtuu vähemmän, mutta ilmiö on silti läsnä, Halonen sanoi.

Presidentti Halonen sanoi suomalainen peruskoulujärjestelmän nojaavan nimenomaan opettajiin. Hyvin koulutettu, työlleen omistautunut opettaja on järjestelmän keskeinen voimavara. Tämä pätee kaikilla kouluasteilla.

– Voimme kysyä, olemmeko aidosti avoimet vastaamaan lasten meille esittämiin kysymyksiin ja läsnäolon vaatimuksiin. Kuulluksi tuleminen on ihmisen perustarve, jonka kautta kehittyy ymmärrys ja oikeudenmukaisuus toisia kohtaan. Tämä kokonaisvaltainen vastuu kuuluu varhaiskasvatuksen opettajille. Toivon sen näkyvän myös varhaiskasvatuksen opettajien palkkauksessa, Halosen totesi luentonsa lopuksi.

Presidentti Tarja Halonen valittiin Suomen ensimmäiseksi naispuoliseksi tasavallan presidentiksi vuonna 2000 ja toisella kaudelle 2006.  Halonen on tehnyt mittavan poliittisen uran.  Presidentti Halonen on muistellut vuosiaan sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Helsingin kaupungin kaupunginvaltuutettuna ja lastensuojelulautakunnan varapuheenjohtajana Lastentarhanopettajaliiton Intomielellä -satavuotisjuhlakirjassa.

Halonen on kiinnittänyt uransa aikana kiinnittänyt runsaasti huomiota ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja kansalaisyhteiskuntaan. Myös sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvon edistämistä koskevat asiat ovat olleet keskeisiä koko hänen poliittisen uransa aikana.