Ohita navigaatio

Sairaaloiden varhaiskasvatuksen kehittämiseen rahoitusta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jolla kehitetään sairaaloissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Haettavissa on miljoona euroa.

Valtion erityisavustusta myönnetään kunnille ja kuntayhtymille, joiden alueella on sairaalassa järjestettävää varhaiskasvatusta tai kunnille ja kuntayhtymille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään sairaalassa olevien tai sairaalahoitoa tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen toteuttamista, opetusministeriön tiedotteessa todetaan.

Valtionavustuksella tuetaan myös tukea hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää kuntien ja sairaaloiden yhteistyötä varhaiskasvatuksen järjestämiseksi nykyistä kattavammin. Erityisavustuksella pyritään edistämään varhaiskasvatusta sairaaloissa järjestävien tahojen verkostoitumista sekä toiminnan alueellista ja kansallista koordinaatiota.

-Tällä hetkellä varhaiskasvatusta järjestetään sairaalahoidossa oleville lapsille vaihtelevasti eikä varhaiskasvatusta ole tarjolla kaikissa sairaaloissa. Varhaiskasvatukseen osallistuminen sairaalahoidon aikana lasten terveydentila huomioon ottaen toisi iloa, mutta myös tukisi lasten kehitystä ja oppimista. Erityisavustuksella vahvistetaan sairauden tai vamman vuoksi varhaiskasvatuspalveluiden ulkopuolelle jäävien lasten mahdollisuutta osallistua varhaiskasvatukseen, opetusministeri Li Andersson kertoo.

Erityisavustuksen tavoitteena on edistää sairaalahoitoa tarvitsevien lasten mahdollisuutta saada varhaiskasvatusta niin sairaalassaolon aikana kuin myös siirtymävaiheessa, kun lapsen kotiuduttua lapsen osallistuminen varhaiskasvatukseen ei terveydellisistä syistä ole vielä mahdollista.

Hakuaika päättyy 24.3.2022.

Erityisavustuksen haku

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Tarja Kahiluoto, 02953 30386
  • Projektisihteeri Aili Tervonen, 02953 30216