Ohita navigaatio

Suomen varhaiskasvatus ry:n juhlaa Tieteiden talolla!

Suomen Varhaiskasvatus ry juhlisti 20-vuotismerkkivuottaan Tieteiden talolla Helsingissä. Samalla julkaistiin yhdistyksen juhlakirja Varhaiskasvatusta luotsaamassa ja jaettiin yhdistyksen Hyvä gradu -palkinto.

Varhaiskasvatus ry:n hallituksen jäsen ja professori (emerita) Eeva Hujala kertoi, että yhdistys syntyi 20 vuotta sitten halusta perustaa foorumi, jossa tutkijat, päättäjät, opiskelijat ja opetus- ja kasvatushenkilöstö olisi vuoropuhelussa. – Halusimme yhteisen kanavan vuoropuhelulle. Pyrkimys oli vaikuttaa ohjausjärjestelmään ja muuhun päätöksentekoon tutkimustiedon avulla, jota jo 20 vuotta janottiin. Vahvistaa konkreettisesti varhaiskasvatusta ja sen laatua.

– Nämä tavoitteet ovat edelleen –  20 vuotta myöhemmin samat: vaikuttaa varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja sen johtamiseen, jatkoi yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Soukainen. Tavoitteet ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Suomen varhaiskasvatus ry järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi kokouksia, seminaareja ja konferensseja sekä suorittaa koulutus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Yhdistys on järjestänyt jäsenilleen erilaisia tapahtumia (webinaareja, tutustumismatkoja, seminaareja).

Yhdistyksen juuret ovat Yhdysvalloissa Association for Childhood Education International (ACEI)-järjestössä. Toiminta tuotiin Hujalan toimesta Suomeen ja alusta lähtien järjestön toimintaa leimasi vahva kansainvälisyys. Hujala kertoi, että toiminta oli alussa pienimuotoista, mutta toimijoiksi hakeutuivat innokkaat ja motivoituneet ihmiset. Aika oli erilainen vuonna 2003, mutta ilmassa oli jo siirtymistä päivähoidosta kohti varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatus ja yhdistyksen status ovat nyt aivan muuta, kuin 20 vuotta sitten.

Nykyisin Suomen varhaiskasvatus ry on kustantaja ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan jäsen. Yhdistys julkaisee kansainvälisesti arvostettua JECER-tiedelehteä sekä tukee JECERin tiedejulkaisemisen päiviä, joita on jo kahdesti järjestetty Kokkolassa, Hujala toteaa. Hän sanoo iloitsevansa nuorista toimijoista, jotka ovat sitoutuneita yhdistyksen toimintaan. – Näen, että yhdistyksellä on tulevaisuutta ja toivotan lämpimästi tervetulleeksi kaikki uudet jäsenet ja toimijat.

Varhaiskasvatuksen kehittämisen tulee perustua tutkimustietoon 

Opetusneuvos Kirsi Alila opetus- ja kultturiministeriöstä totesi varhaiskasvatuksen historiaa käsittelevässä juhlapuheessaan varhaiskasvatuksen tarvitsevan kehittämisensä tueksi tutkimusta enemmän kuin koskaan. Varhaiskasvatus ry:n julkaisemalla tieteellisellä julkaisulla JECERillä on tässä tärkeä rooli.

– Suomen varhaiskasvatus ry välittää tärkeää tutkimustietoa kentälle ja osaltaan auttaa kehittämään varhaiskasvatusta.

Alila kiitteli viime vuosikymmenien aikana tapahtunutta varhaiskasvatuksen vahvaa kehittämistä. Varhaiskasvatuslaki ponnistaa lapsen edusta. Johtamisen merkitys on tunnustettu ja Suomessa onkin nykyisin vahvaa varhaiskasvatuksen johtamistutkimusta. Ilman laadukasta johtamista ei ole laadukasta varhaiskasvatusta. Siksi johtaminen tulee kytkeä tietoon, tutkimukseen ja koulutuksen tuomaan vahvaan osaamiseen.

-Toivon, että varhaiskasvatus liitetään osaksi perustuslakia sivistykselliseksi oikeudeksi. Varhaiskasvatuksen kehittämistä tulee jatkaa määrätietoisesti, poukkoilevaisuuteen meillä ei ole varaa, Alila summaa.

Hyvä gradu-palkinto päiväkodin johtamisen tutkimukselle

Tilaisuudessa jaettiin jo kolmatta kertaa myönnettävä Hyvä gradu-palkinto. Tällä kertaa valinnan teki professori (emerita) Inkeri Ruokonen. Gradupalkinto myönnettiin  Salla Rinta-Paavolalle pro gradustaan Varhaiskasvatuksen johtajien työssä jaksamista tukevat ja haastavat tekijät pandemia-aikana.

Ruokonen kertoi päätyneensä ehdottamaan vuoden 2023 varhaiskasvatuksen gradupalkinnon saajaksi  varhaiskasvatuksen johtamiseen liittyvää tutkimusta, sillä varhaiskasvatuksen johtamisella on vaikutusta varhaiskasvatuksen laatuun, henkilöstön sekä lasten hyvinvointiin ja uudistavaan oppimiseen kokonaisvaltaisesti kaikilla tasoilla.

Valinta tehtiin Suomen varhaiskasvatus ry:ltä saatujen arviointikriteerien kautta. Niiden mukaan palkinnon saavan varhaiskasvatuksen pro gradu -tutkielman tulee 1) edistää varhaiskasvatuksen tieteellistä ajattelua, 2) hyödyttää varhaiskasvatuksen käytännön pedagogiikkaa ja 3) viedä varhaiskasvatuksen koulutusta eteenpäin.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto on Suomen varhaiskasvatus ry:n jäsen. 

Kuvassa: vasemmalta professori (emerita) Aili Helenius, yhdistyksen puheenjohtaja Ulla Soukainen, professori (emerita) Eeva Hujala ja professori (emerita) Inkeri Ruokonen.

Suomen varhaiskasvatus ry:n tavoite on lasten suotuisten kasvuolosuhteiden edistäminen. Yhdistys julkaisee tieteellistä kotimaiselle ja kansainväliselle lukija- ja kirjoittajakunnalle suunnattua verkkolehteä VARHAISKASVATUKSEN TIEDELEHTI, JECER (Journal of Early Childhood Education Research), joka on luettavissa osoitteesta jecer.org

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • Edistää lasten oikeuksia, kasvatusta ja hyvinvointia kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja yhteiskunnassa yleisemminkin
  • Edistää suotuisia kasvuolosuhteita sekä kasvatusta
  • Edistää lasten kanssa työskentelevien ihmisten ja ryhmien välistä yhteistyötä
  • Edistää kasvattajien työtä sekä tukea heidän ammatillista kasvuaan
  • Kiinnittää yhteiskunnassa huomioita lasten oikeuksiin ja lasten tarpeisiin sekä tukea lasten asemaa yhteiskunnassa
  • Tukea varhaiskasvatuksen asioita sekä oppimista
  • Edistää tutkijoiden, kouluttajien sekä käytännön kasvatus- ja opetustyötä tekevien välistä vuorovaikutusta em. tavoitteiden toteutumiseksi