Ohita navigaatio

Varhaiskasvatukseen järjestämisvelvollisuuteen väliaikaisia rajoituksia

Valtioneuvosto antoi  tiistaina 17.3. valmiuslain nojalla asetuksen, jolla rajoitetaan varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta. Asetus on tullut voimaan 18. maaliskuuta 2020.

Opetusministeriön tiedotteen mukaan koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja oppilaiden, opiskelijoiden ja opetus- ja muun henkilöstön turvaamiseksi rajoitetaan lähiopetuksen ja –ohjauksen järjestämisvelvollisuutta eri koulutusasteilla.

Varhaiskasvatuksen osalta järjestämisvastuusta luopuminen tarkoittaa tilannetta, joissa lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin. Säännöksellä halutaan varmistaa varhaiskasvatus kaikille niille lapsille, joille vanhemmat tai muut huoltajat eivät muulla tavoin pysty järjestämään hoitoa. Kunta voi rajata esiopetuksen järjestämisen niille lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla, sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille. Tämä koskee niin varhaiskasvatuksen kuin koulun tiloissa järjestettyä esiopetusta.

Asetus on voimassa 13.4.2020 saakka.