Ohita navigaatio

Varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen haettavissa lähes 9 miljoonaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun varhaiskasvatuksen järjestäjille varhaiskasvatuksen laadun, arvioinnin ja johtamisen kehittämiseen vuosille 2022-2023. Avustusta on haettavissa yhteensä 8,95 miljoonaa euroa.

Avustuksella tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä kehittämään omaa tai alueellista varhaiskasvatuksen laadunhallinta- ja arviointityötään sekä johtamisen toimintakäytäntöjä, -rakenteita ja –kulttuuria.

Avustuksella voidaan palkata mm. laatu- ja arviointityötä ja/tai johtamisen kehittämistä paikallisesti ja/tai alueellisesti ohjaavaa ja koordinoivaa henkilöstöä, järjestää teemoihin liittyvää koulutusta ja tukea henkilöstön osaamista, todetaan ministeriön tiedotteessa.

Kansallisella tasolla on lähtenyt liikkeelle monia varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja arvioinnin sekä johtamisen kehittämistoimia. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on laatimassa varhaiskasvatuksen laatukriteerejä ja laadun digitaalista arviointijärjestelmää (Valssi) kuntien laatutyön ja arvioinnin tueksi.  Opetushallitus edistää varhaiskasvatuksen johtamisen kehittämisen ja johtamistutkimuksen verkostoitumista sekä tuottaa johtamiseen tukimateriaalia. Helsingin yliopistossa on käynnissä tutkimushanke, jossa tuotetaan varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtamiseen kehittämissuunnitelma vuoteen 2035 sekä johtamisen koulutuskokonaisuus.

Valtionavustus on osa varhaiskasvatuksen Oikeus oppia -laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa ja sen toimeenpanoa.

Hakuaika päättyy 12.4.2022.
​​​​​​​
Hakuilmoitus

Lisätietoja:
Opetusneuvos Kirsi Alila, puh. 0295 330 365
Erityisasiantuntija, Mervi Eskelinen, puh. 0295 330160