Ohita navigaatio

Viisivuotiaiden varhaiskasvatuskokeilu on lisännyt osallistumista varhaiskasvatukseen

Hallitus on käynnistänyt vuosille 2018–2020 kokeilun viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen järjestämisestä 20 viikkotunnin osalta.  Kokeilun tavoitteena on lisätä viisivuotiaiden lasten ja heidän sisarustensa osallistumista varhaiskasvatukseen sekä vaikuttaa suotuisasti heidän huoltajiensa työllistymiseen. Lisäksi tavoitteena on kehittää varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja palveluohjausta. Pitkän aikavälin tavoite on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa Suomessa sekä nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, joka nyt jää jälkeen muista Pohjoismaista.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi kokeilun tavoitteiden toteutumista. Ensimmäisen vaiheen arviointi pohjaa kolmeen eri aineistoon, jotka ovat kuntien tuottama tilastollinen aineisto, viranhaltijoille toteutetut haastattelut sekä huoltajille suunnattu kysely. Kokeilussa on mukana 19 kuntaa. Lisäksi arviointia varten on valittu sama määrä vertailukuntia.

Arviointituloksia pääset lukemaan tästä blogista: Karvin blogi viisivuotiaden varhaiskasvatuskokeilusta.