Ohita navigaatio

VOL kannattaa kansalaisaloitteen vahvaa viestiä: päiväkoteihin tulee saada työrauha!

VOL kannattaa kansalaisaloitteen viestiä saada päiväkoteihin työolosuhteet kuntoon. VOL  on ajanut tätä jo pitkään. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä opettajien ja päiväkodin johtajien palkkauksen parantamiseksi  ja opettajien määrän lisäämiseksi. 50 000 allekirjoitusta muutamassa päivässä saavuttanut kansalaisaloite varhaiskasvatuslain henkilömitoituksista etenee eduskuntaan. VOL oli mukana Helsingissä vanhempien järjestämässä mielenilmauksessa 18.1.

VOL:n puheenjohtaja Anitta Pakanen toteaa, että kansalaisaloitteen nopeasti keräämä kannatus on nyt vahva viesti. Työ päiväkodeissa tulee resurssoida kunnolla.

Päiväkoteihin saadaan sellaiset työolosuhteet, että opettajat voivat toteuttaa työtään varhaiskasvatuslain tavoitteiden mukaisesti.

Pakanen jatkaa, että laadukas varhaiskasvatus on turvattava myös osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen osallistuville. Osapäiväisten lasten suhdeluku 1:13 on poistettava. Toinen merkittävä työolosuhteita heikentävä asia on tiukat täyttö-asteiden ja tilamitoitusten laskennat, jotka tulee lopettaa. Ei näitä koululuokissakaan lasketa, Pakanen korostaa.

Jatkuvasti muuttuvat ja kasvavat ryhmät eivät tue lapsen suotuisaa kasvua ja oppimista. Lasten tulee saada osallistua päiväkotien toimintaan säännöllisesti aamupäivisin.  Kiinteillä lapsiryhmillä on merkittävä vaikutus myös opettajien työolosuhteihin, jossa on nyt selkeästi ongelmia. Kansalaisaloitteen nopeasti keräämä kannatus on tästä vahva signaali.

Pakanen jatkaa, että nyt tulee  keskittyä voimassa olevan varhaiskasvatuslain henkilöstörakenteen ja -kelpoisuuksien saavuttamiseen.

-Varhaiskasvatuksen kriisi ei ratkea kelpoisuuksien väljentämisellä. Tätä on kautta aikojen tarjottu ratkaisuksi. Seuraukset ovat nyt nähtävissä.

Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen maisterien koulutuspaikkoja tulee lisätä päämäärätietoisesti. Tarvitsemme kasvatustieteen maistereita päiväkodin johtajiksi. Samaan aikaan tulee työolosuhteet laittaa kuntoon ja lisäksi opettajien ja päiväkodin johtajien palkkausta on parannettava. Mikään näistä ei yksin riitä ratkaisuksi, vaan kaikkia edellä mainittuja tulee edistää samanaikaisesti. Osaamisen lisäämisellä on laaja kannatus myös vanhempien keskuudessa.