Ohita navigaatio

VOL valtuusto: Varhaiskasvatuksen kriisi ei ratkea kelpoisuuksia väljentämällä

Varhaiskasvatuksen henkilöstövajetta ja siihen liittyviä ratkaisuehdotuksia käsiteltiin pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteisessä tiedotustilaisuudessa torstaina 3. marraskuuta Helsingissä. Esitykset varhaiskasvatuslain avaamisesta herättävät tyrmistystä. Varhaiskasvatuksen työvoimapulan ratkaisuksi on kautta aikojen tarjottu alan kelpoisuuksien väljentämistä. Alan arvostuksen ja lasten yhdenvertaisuuden näkökulmasta tämä on kestämätöntä.

Tiedotustilaisuudessa oli yhteinen ymmärrys siitä, että alan koulutusmääriä tulee lisätä ja alan työhyvinvointia parantaa. Sen sijaan parhaillaan kokoontuva Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton valtuusto paheksuu julkilausumassaan syvästi, että alan työvoimapulan ratkaisuksi esitettiin päiväkodin johtajan kelpoisuuksien väljentämistä. Päiväkodin johtajan kelpoisuuden nostamista kasvatustieteen maisteriksi perusteltiin varhaiskasvatuslain säätämisen yhteydessä sillä, että päiväkotien toiminnasta vastaavan johtajan tehtäviin sisältyy vahvasti varhaiskasvatuksen kuuluvan pedagogiikan ja työntekijöiden pedagogisen osaamisen johtamista ja suunnittelua. Tämä turvataan kaikilta johtajilta vaadittavilla kasvatustieteen maisteriopinnoilla.

Koulutusjärjestelmän jatkumon ja saumattoman yhteistyön turvaa myös se, että perusopetuksen rehtoreilla ja päiväkodin johtajilla on molemmilla kasvatustieteen maisterikelpoisuus. Sosionomeilla on varhaiskasvatuslain mukaan sama mahdollisuus, kuin varhaiskasvatuksen opettajilla jatkaa opintojaan kasvatustieteen maisteriksi ja näin saada kelpoisuus päiväkodin johtajiksi. Sosiaalialan koulutuksella ei voi tulla koulutusjärjestelmän johtajaksi.

Varhaiskasvatusalan kelpoisuudet ovat lapsia, eivät ammattikorkeakoulun koulutuksen vetovoimaa varten

Tiedotustilaisuudessa päiväkodin johtajan kelpoisuuksien väljentämistä perusteltiin sosionomikoulutuksen vetovoiman lisäämisellä. Valtuusto muistuttaa, että henkilöstön kelpoisuudet ovat lapsia, ei ammattikorkeakoulujen koulutusten vetovoimaa varten.  Tilaisuudessa todettiin, että erityisen vaikea tilanne on pääkaupunkiseudulla. On erikoista, että koko valtakuntaa koskevia lainsäädäntöuudistuksia esitetään pääkaupunkiseudun kriisin ratkaisuksi.

Varhaiskasvatus ei tarvitse lakimuutoksia kriisin ratkaisuun, vaan lisää varhaiskasvatuksen opettajia, parannusta palkkaukseen sekä työolosuhteisiin

Jotta varhaiskasvatuksen opettajia olisi riittävästi vuonna 2030, OAJ:n laskelman mukaan heitä pitää kouluttaa vuosittain 1400. Laskelmassa on otettu huomioon nykyisten opettajatehtävissä toimivien eläköityminen, erityisopettajaksi sekä päiväkodin johtajiksi kouluttautuvien ja siirtyvien määrä sekä se, että kelpoisuutta vailla olevien hoitamiin noin 16 prosenttiin varhaiskasvatuksen opettajan virkoja/toimia riittää myös kelpoinen opettaja. Eduskuntapuolueet ovat parlamentaarisesti sitoutuneet koulutuspoliittisessa selonteossa kelpoisuuksien säilyttämiseen. Yliopistot ovat ilmaisseet kykynsä lisätä opettajakoulutuspaikkoja, jos siihen suunnataan rahoitusta. Yliopistollinen opettajakoulutus on edelleen vetovoimainen ja varhaiskasvatuksen aloituspaikat täyttyivät hyvin. Monimuotokoulutukseen oli moninkertainen määrä hakijoita.

Alan palkkausta ja työoloja tulee kehittää voimallisesti

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton valtuusto on samaa mieltä, että vaikea tilanne ratkaistaan yhteistyöllä, mutta sitoutumalla samalla varhaiskasvatuslain edistämiseen. Haasteet tulee ratkaista lasten etu ja varhaiskasvatuslain tavoitteet edellä. Varhaiskasvatusalan ja koulutusten vetovoimaa tulee kasvattaa palkkauksen ja työolosuhteiden parantamisella, ei kelpoisuuksia väljentämällä. On ensiarvoisen tärkeää, että alan palkkausta ja työoloja kehitetään voimallisesti. Tämä edellyttää perusrahoituksen parantamista ja yhteistä tahtotilaa. Vuosikymmeniä jatkunut varhaiskasvatuksen opettajien koulutusvaje ei ole hetkessä korjattavissa, vaan edellyttää pitkäjänteisiä toimenpiteitä. Poikkeuksellisen pitkä siirtymäaika säädettiin tätä ajatellen.

Varhaiskasvatuksen Opettajien Liiton valtuusto kokoontuu 3.-4.11.2022 Helsingissä.